Hjälp Sveriges fattigaste pensionärer

Jämställd vård

Många pensionärer lever med mycket små pensioner och har svårt att betala för grundläggande behov såsom bostad, mat, kläder och mediciner. Därför har Solveig Zander och Centerpartiet föreslagit att man ska se över möjligheterna att höja pensionen och bostadstillägget för de allra mest ekonomiskt utsatta – de som har garantipension eller låg inkomstpension.

Regeringen har inte avsatt en enda krona till pensionärerna i sin budget för 2017 och tyvärr röstades Centerpartiets förslag ned i riksdagen. Solveig Zander har jobbat hårt för en översyn av de ojämställda pensionerna och förbättringar för dem som har det allra sämst.

Antal pensionärer i Hallands län 2015 var nästan 69 000 personer. Cirka 25 000 pensionärer i Hallands län har enbart garantipension. Av dessa är cirka 20 000 kvinnor. Med andra ord är omkring 80 procent av dem med låg pension kvinnor.

Utifrån de utredningar som genomförts i pensionsgruppen framgår att det inte krävs enbart en förändring, utan flera. Centerpartiets förslag för att höja pensionen för både nuvarande och blivande pensionärer är:
- sänkt skatt för pensionärer
- sänkt skatt och/eller höjd penningsumma för dem med enbart garantipension
- mer information om yrkeslivets påverkan av pensionen för företagare och småbarnsföräldrar
- arbete längre upp i åren
- höjd ålder för uttag av tjänstepension
- höjd LAS-ålder
- översyn av kostnaderna för vård och omsorg i kommunerna
- delad pensionsrätt mellan make/maka och information om för och nackdelar
- sänkta arbetsgivaravgifter och dubbla jobbskatteavdrag för personer över 64 år.

Tillsammans med alliansen sänkte Centerpartiet skatten för pensionärer i fem steg, totalt 16,4 miljarder kronor och vi hade ett beslut på ytterligare sänkningar när ekonomin tillät. Men det kom ett val emellan.

Solveig Zander, riksdagsledamot (C), Uppsala län, representant i pensionsgruppen sedan 2006

Henrik Oretorp, Ordförande Centerpartiet i Halland

Ann-Sophie Cordes, Ordförande Centerkvinnorna i Halland

Läs mer:

Debattartikel i Hallands Nyheter

Centerpartiets politik för bättre pensioner