• / Nyheter
  • / Regeringens passivitet hotar järnvägen

Regeringens passivitet hotar järnvägen

Karin Åkesson, Henrik Oretorp och Christofer Bergenblock diskuterar.

Karin Åkesson, Henrik Oretorp och Christofer Bergenblock tycker det är hög tid för regeringen att vakna ur sin passivitet när det gäller järnvägstrafiken.

 

Regeringens passivitet kring underhåll och utveckling av de regionala banorna riskerar att drabba tågtrafiken negativt i stora delar av landet och inte minst i Halland, skriver Henrik Oretorp, Karin Åkesson och Christofer Bergenblock i dag i en debattartikel i Hallands Nyheter.

Vid upprepade tillfällen har den socialdemokratiskt ledda regeringen pratat om att öka tågåkandet, att godstrafik ska gå från väg till järnväg och påmint om klimatnyttan med tågtrafik. Samtidigt ser vi en utveckling där regionala tågbanor nedprioriteras och där många järnvägssträckor tvingats sänka hastigheten på grund av dåligt skick på banorna. Regeringens passivitet kring underhåll och utveckling av de regionala banorna riskerar att drabba tågtrafiken negativt i stora delar av landet och inte minst i Halland.

I Halland finns stora behov av upprustning på Viskadalsbanan och Halmstad-Nässjöbanan för att dessa ska kunna vara konkurrenskraftiga alternativ för såväl arbets- och studiependling som för godstransporter. På Markarydsbanan behövs åtgärder för att kunna starta persontrafik som är attraktiv för resenärerna. Bara summan för åtgärderna på dessa banor handlar om miljardbelopp. Dessutom finns stora behov på Västkustbanan där i första hand dubbelspåret genom Varberg och ombyggnad av Halmstad C är förutsättningarna för att möta de ökade behoven av trafikering på Västkustbanan i ett växande Halland.

Infrastrukturen är en av förutsättningarna för tillväxt och utveckling i hela Halland. Flera företag i Halland investerar och växer och visar att inte minst de öst-västliga vägarna är otillräckliga för att möta expansionen. Regeringen måste se kopplingen mellan en väl fungerande infrastruktur och tillväxt och utveckling och förutsättningarna för det i hela landet och i hela Halland.

Halland är tilldelade ungefär 100 miljoner kronor per år i den regionala infrastrukturplanen, som sträcker sig över 12 år. Behoven av satsningar på infrastruktur är mångdubbelt större. Med regeringens tilldelning till infrastrukturen kommer standarden på många järnvägar och vägar fortsätta att försämras. I Halland visar sig detta allra tydligast på de öst-västliga förbindelserna dit pengarna sällan räcker.

Regeringen måste se behoven av satsningar på infrastruktur i hela landet och kraftigt öka anslagen så att även regionalt viktiga järnvägar och vägar kan bli aktuella för satsningar och upprustningar. De ökningar som regeringen presenterat är otillräckliga. Ett växande Halland är en tillgång för hela landet och genererar viktiga skatteintäkter för staten. Regeringens politik och otillräckliga resurser till infrastruktur är ett direkt hot mot tillväxt och utveckling. Det är hög tid för regeringen att vakna ur sin passivitet!

För oss i Centerpartiet handlar det om att hela landet och hela Halland ska leva.

Henrik Oretorp, distriktsordförande Centerpartiet i Halland

Karin Åkesson, vice ordförande

Christofer Bergenblock, vice ordförande