Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Motarbeta förtrycket - inte slöjan

Motarbeta förtrycket - inte slöjan

INSÄNDARE

Centerkvinnorna är liberala feminister, för oss är friheten central. Friheten att ha ett visst klädesplagg, eller friheten att ta det av sig. Vilka kläder kvinnor väljer att bära ska vara upp till en själv. Vi ser tendenser bland partier och kvinnoförbund att vilja reglera kvinnors och flickors rätt att bära slöja, något vi tror är fel väg att gå. Även om det görs med argumentet att det är ett sätt att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Slöjan är inte problemet i sig, utan förtrycket som eventuellt ligger bakom.

Hedersrelaterat våld och förtryck yttrar sig i olika typer av kontroll och våldsutövningar. I vissa fall är slöjan ett medel för att kunna kontrollera, i de fall kommer vi alltid motarbeta tvång. Slöja är dock ett plagg som många, både barn och vuxna, frivilligt bär utifrån religiös övertygelse.

Vi kan aldrig blunda för hedersrelaterat våld. För att bättre motverka det krävs ökade kunskaper och effektiva verktyg hos skolan och rättsväsende för att kunna se och agera mot hedersrelaterat våld och förtryck. Genom att upptäcka och prata om problematiken kan fler få möjlighet att leva i frihet. Vi vill även att brott där heder varit ett motiv skall leda till straffskärpning.

Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck är en av vår tids viktigaste jämställdhetsfrågor. Slöjförbud är dock ett ytligt svar på en mångfacetterad fråga. Därför lägger vi vår kraft på att synliggöra, motarbeta och lagföra förtrycket, inte slöjan.

Sofia Jarl

förbundsordförande Centerkvinnorna

Ann-Sophie Cordes

distriktsordförande Centerkvinnorna i Halland

Centerkvinnorna i Hallands distriktsstyrelse

 

Sofia Jarl iförd huvudbonaden hatt

Sofia Jarl iförd huvudbonaden hatt

Ann-Sophie Cordes iförd huvudbonaden pussyhat

Ann-Sophie Cordes iförd huvudbonaden pussyhat