• / Nyheter
  • / sTÄRKT FÖRSVAR BRA FÖR HALLAND

sTÄRKT FÖRSVAR BRA FÖR HALLAND

DEBATT:

Nu ökar vi Försvarsmaktens förmåga. Det blir fler officerare, soldater och materiel. Köpet av ett nytt luftvärnssystem fullföljs också. När Centerpartiet tar ansvar för den svenska försvarspolitiken är det särskilt betydelsefullt för Lv6 i Halmstad och Halland.

Centerpartiet har vid tre tillfällen suttit med vid förhandlingsbordet och sett till att försvaret fått mer pengar. Det visar att vi tar ansvar för Sveriges säkerhet i en orolig tid. Men trots att vi nu har förhandlat fram 8,1 miljarder kronor till totalförsvaret för de närmaste tre åren kommer det att behövas mer pengar.

Vårt närområde är oroligt! För att kunna försvara våra gränser, invånare och vår öppna demokrati måste fler steg tas. Det betyder att både det militära och civila försvaret måste få ännu mer pengar. Men mer pengar är inte nog. Ett Nato-medlemskap skulle höja försvarsförmågan ytterligare och göra vårt närområde säkrare.

Centerpartiet vill att svensk försvarsförmåga ska utvecklas så att hela landet kan försvaras genom ökad tillgänglighet och förbättrad operativ förmåga inom alla försvarsgrenar.

Antalet utbildningsplatser på officers- och reservofficersutbildningen ökar nu också tack vare oss. Officersförsörjningen har varit en akilleshäl i hela Försvarsmaktens personalförsörjning och påverkar möjligheten att utbilda soldater och hemvärnspersonal. Det skapar nya jobb och bidrar till att ytterligare förbättra attraktiviteten i vår del av länet.

Men vi behöver också se till att vi kan försvara svenskt territorium till sjöss och i luften genom att kunna upptäcka främmande ubåtar och vi måste utveckla Sveriges luftvärnsförmåga.

De frivilliga försvarsorganisationerna och hemvärnet är viktigt för Centerpartiet. Även om frivilligverksamhet har fått mer pengar för åren 2018-2020 vill vi se över möjligheterna att stödet till dessa på sikt kan stärkas, med betoning på nationella uppgifter vid höjd beredskap. Civila frivilligorganisationer är viktiga också för folkförankringen av försvaret.Bilden har blivit ljusare än den var tidigare. Resultatet av försvarsöverenskommelsen är extra betydelsefullt för Luftvärnsregementet i Halmstad. Det ger en framtidstro och möjlighet till fler jobb, ett starkare totalförsvar, med satsningar på hemvärn och utbildning etcetera.

Tack vare Centerpartiet ökar nu försvarets förmåga. Men vi är inte nöjda. Därför kommer vi att fortsätta att driva på så att försvaret får de resurser de behöver för att hålla oss alla trygga.

Ola Johansson (C),

riksdagsledamot Halland

Jenny Axelsson (C),

kommunråd Halmstad

Läs mer:

Stärkt försvar bra också för Halland

Försvaret får miljarder