Ola Johansson har lämnat 93 konkreta förslag till riksdagen

Riksdagsledamot Ola Johansson

Centerpartiets halländske riksdagsledamot Ola Johansson har i 23 motioner lämnat 93 konkreta förslag till riksdagen under den allmänna motionstiden.

 

- Gör E6 till en elväg genom Halland. Det föreslår Ola Johansson i en av sina många motioner till riksdagen.

Infrastruktursatsningar i Halland, jämställdhet, husbyggnation, landsbygdsfrågor och miljö är några områden där riksdagsledamot Ola Johansson har lämnat konkreta förslag till riksdagen under hösten.

Några av förslagen för bättre kommunikationer i Halland:

  • Höj standard och säkerhet på de öst-västliga förbindelserna
  • Upprusta riksvägarna 153 och 154
  • Påbörja snarast en ny sträckning av väg 940 Onsalavägen
  • Genomför planerade nyinvesteringar på Västkustbanan
  • Gör E6 till en elväg genom Halland

Läs alla motionerna här!