Kränkningar kan aldrig accepteras

- Först när var och en av oss tar ett personligt ansvar för att sätta stopp för trakasseriet och övergrepp så kan vi börja närma oss det jämställda samhälle som vi i centerpartiet strävar efter. Det skriver Karin Åkesson, Henrik Oretorp och Christofer Bergenblock i en debattartikel.

 

DEBATT:

Trots allt arbete under årtionde efter årtionde för ett jämställt samhälle har även vi i Sverige under de senaste veckorna kunnat ta del av tusentals flickors och kvinnors vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp under nätuppropet #metoo. Det som framkommit är naturligtvis fruktansvärt och helt oacceptabelt, men samtidigt är det bra att problemen lyfts fram i ljuset och att omfattningen uppenbaras.

Vad som tydligt visat sig under #metoo-uppropet är att sexuella trakasserier och övergrepp inte går att koppla till någon specifik miljö, samhällsgrupp eller bakgrund. De rasistiska och främlingsfientliga element som tidigare försökt koppla den här formen av beteende till etnicitet eller kultur har varit märkbart tysta under uppropet. Sannolikt eftersom de sett sin egen verklighetsbild smulas sönder, möjligen också för att de känt igen sig i sitt eget beteende.

Den gemensamma faktorn hos förövarna är däremot väldigt lätt att identifiera; det handlar helt enkelt om män som saknar grundläggande respekt för andra människors kroppsliga och psykiska integritet. Dessa män återfinns i alla samhällsgrupper, inom alla yrkesgrupper, i alla miljöer och i alla kulturer.

Därmed blir det också tydligt att detta är ett problem som hela samhället måste arbeta med. Ansvaret ligger självklart på familj, förskola och skola att arbeta med normer och värderingar under barnens uppväxt. Hur gränserna sätts när vi är barn tendrar nämligen att följa oss under hela livet. Ett stort ansvar ligger också på föreningsliv och arbetsplatser om att aldrig tillåta jargong eller beteenden som är sexistiska och nedvärderande. Det största ansvaret ligger dock på var och en av oss att aldrig se mellan fingrarna, att aldrig titta åt ett annat håll och att aldrig tolerera kränkningar, antingen de sker på nätet, i hemmet, på arbetsplatsen eller på krogen.

Centerpartiet är ett feministiskt parti och för oss är strävan mot ett jämställt samhälle en självklarhet, men #metoo-uppropet har tyvärr visat att vi fortfarande har en mycket lång väg att gå. Som politiskt parti ska vi naturligtvis arbeta med alla till buds stående medel för att komma till rätta med dessa kränkningar. Det handlar exempelvis om att tydliggöra skolans uppdrag kring sexualundervisningen, om att införa en samtyckeslagstiftning och ett oaktsamhetsrekvisit för sexualbrott, om hårdare straff för våldtäkt och inte minst om att skapa trygga miljöer och mötesplatser.

Det största arbetet måste vi dock göra själva i egenskap av medmänniskor. Kränkningar av kvinnors kroppsliga eller psykiska integritet kan och får aldrig accepteras, men det är först när var och en av oss tar ett personligt ansvar för att sätta stopp för trakasseriet och övergrepp, som en förändring kan börja ske. Först då kan vi börja närma oss det jämställda samhälle som vi i centerpartiet strävar efter.

Henrik Oretorp, distriktsordförande Centerpartiet i Halland

Karin Åkesson, vice ordförande

Christofer Bergenblock, vice ordförande