• / Nyheter
  • / Skydda hallänningarnas valfrihet

Skydda hallänningarnas valfrihet

Vinsttak (s)tryper möjligheten för människor att välja barnomsorg, skola, vårdcentral och äldreboende i Halland. Det blir tydligt efter de besök som centerföreträdare under hösten gjort hos ett antal privata välfärdsföretag.

Centerpartiet har under hösten besökt ett antal privata utförare inom barnomsorg, skolor, vård och äldreomosrg i Halland, då vi vill sätta oss in i vad ett vinsttak får för konsekvenser för hallänningarna. Bilden vi får är oroande. Både företag och kommuner behöver göra vinst för att kunna investera i kvalitetsförbättringar och personalförstärkningar. Vinsttak slår mot kvalitén.

Centerpartiets mål är att förskolor, skolor och äldreomsorg ska hålla hög kvalitet. Vinsttak riskerar att motverka kvalitén och begränsar människors valfrihet.

Läs mer:

Hela utredningen är ett sätt att skrämma upp

Regeringens vinsttak raserar välfärden

Centerpartiet kritiserar vinsttak