• / Nyheter
 • / Centerpartiet tar den nära vården framåt!

Centerpartiet tar den nära vården framåt!

Foto på Stefan Bengtsson, Cecilia Andersson och Helene Andersson.

Stefan Bengtsson, Cecilia Andersson och Helene Andersson är några av dem som medverkar vid kvällens möte om nära vård i Halland.

 

Centerpartiet i Halland vill att hallänningarna ska kunna lita på att vården finns nära och tillgänglig när den behövs.

- Vi har ikväll diskuterat lösningar som fungerar. Hög kvalitet och valfrihet är nyckeln, säger Helene Andersson som toppar Centerpartiets regionlista till höstens val.

På kvällens möte om nära vård i Hebergs bygdegård diskuteras konkreta förslag för en närmare vård. Cecilia Andersson från partistyrelsen, SKL och Västra Götalandsregionen lyfter goda exempel på hur man kan jobba för en närmare vård.

- Halland ligger i topp i många mätningar, men det finns ändå stora utmaningar, säger Centerpartiets regionråd Stefan Bengtsson.

Den vardagsnära vården ska finnas nära. Det skapar trygghet.

- Centerpartiet vill ta den nära vården framåt genom mer tillgängliga vårdcentraler och sjukvård i hemmet. Multisjuka ska inte fraktas runt, de ska få vården nära, säger Helene Andersson som toppar Centerpartiets regionlista till höstens val.

I Kungsbacka har vårdcentralen kommit långt i arbetet med läkarmedverkan i hemsjukvården. Det vill Centerpartiet utöka till hela Halland.

Centerpartiet Hallands förslag för en mer nära vård:

Du väljer själv när, var, hur

 • Tillgänglighet och valfrihet är grunden för en bra sjukvård. Mötet med vården kan ske fysiskt, via telefon eller genom digitala kanaler.
 • Uppdraget i den nära vården ska utökas. Digitalisering och modern teknik ska användas i högre grad för att flytta mer av vården närmare patienten.
 • Rätt till besök inom sjukvården inom tre dagar.
 • Kontinuitet är viktigt för att känna trygghet i vården. Som patient ska man kunna ha en fast vårdkontakt, t.ex. genom en kontaktsjuksköterska.
 • Hemsjukvården behöver utvecklas och utökas genom ytterligare läkarmedverkan.
 • Det är alltid patienten som ska vara i centrum, aldrig systemet. Därför behövs en sammanhållen vård och omsorg mellan huvudmännen.
 • Flytta mer vård närmare patienten till vårdcentral eller hemmet.
 • Förenkla för nyetableringar inom vårdvalet.
 • Regionen ska samverka med akademin för att säkerställa att Halland ligger i framkant vad gäller modern vårdteknik.
 • Mobila team, som möter fler patientgrupper än idag, behöver utvecklas, framför allt inom barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Fortsätt utveckla ambulant bedömning och andra öppna vårdformer.

Nära till ditt sjukhus

 • Halland ska ha två akutsjukhus med förlossningar och BB.
 • Bedömning och merparten av behandling ska finnas på båda akutsjukhusen.
 • Viss halländsk specialistvård kan koncentreras till något av sjukhusen i Halmstad, Varberg eller Kungsbacka för bästa kvalitet.
 • Vårdlots ska finnas för utsatta grupper, t.ex. människor med stort vårdbehov.