• / Nyheter
  • / Vi vill se snabbare hjälp vid psykisk ohälsa

Vi vill se snabbare hjälp vid psykisk ohälsa

Centerpartiet satsar 1,2 miljarder över tre år på förbättrad tillgänglighet till vården för människor med psykisk ohälsa. Vi vill se en utökning av första linjens psykiatri och tätare samverkan mellan kommunens insatser och regionens vård.

Människor måste kunna få snabb hjälp vid psykisk ohälsa. I praktiken innebär det att patienterna snabbt och okomplicerat får samtalsstöd och hjälp av en sjuksköterska, psykiatrisjuksköterska, kurator, psykolog eller samtalsterapeut.

Sättet man möter patienterna ser olika ut runt om i landet. I Halland har vi sedan länge avskaffat remisstvång så hallänningarna kan söka vård där man vill. Men även i Halland ska vi bli bättre på att möta psykisk ohälsa snabbt. Tillgängligheten och närheten till vården är avgörande. De resurser som finns inom regionen och kommunerna kan också komma till större nytta med mer samverkan. Det ska vara lätt för de som mår dåligt att få rätt hjälp och stöd då de ofta inte själva har kraften att leta upp eller komma på vad som är rätt vård.

I Västra Götaland arbetar de med stöd för familjer där någon mår dåligt på vårdcentralerna. Resultatet ser mycket lovande ut så detta är något vi kommer studera för att eventuellt genomföra i Halland.

Den psykiska ohälsan ökar – framför allt bland unga och kvinnor. Orsakerna är komplexa och bottnar i en rad faktorer. Det kluvna samhället, där vissa grupper befinner sig i arbetslöshet och utanförskap, spelar stor roll. För unga är bristerna i den svenska skolan, mobbning, dålig självkänsla och problem inom familjen några viktiga orsaker. Kvinnors psykiska ohälsa tros ha koppling till effekterna av dagens familjebildningsmönster. Samtidigt som kvinnor i genomsnitt utför fem timmar mer obetalt arbete under en vecka jämfört med män, arbetar många mammor heltid. Det här visar på att vi har en bra bit kvar till ett jämställt samhälle.

Mari-Louise Wernersson, riksdagskandidat Centerpartiet

Anna Roos, kommun och regionkandidat Centerpartiet