Harald Lagerstedt om dubbelspår på Västkustbanan:

- Nu är det äntligen Varbergs tur

Foto på Harald Lagerstedt

Harald Lagerstedt är glad över att det äntligen blir Varbergs tur att få dubbelspårig järnväg. - Det kommer att få många positiva effekter på kommunens utveckling, säger han.

 

Efter 35 års arbete är det nästa år dags för en av de sista pusselbitarna för dubbelspår på Västkustbanan, nämligen sträckan Varberg- Hamra.

- Äntligen är det Varbergs tur. Det är viktigt för Varbergs utveckling att vi kan ha en station i centralt läge för en levande stadskärna, säger Harald Lagerstedt som är Centerpartiets gruppledare i Varberg och i valet siktar på en plats i riksdagen.

Västkustbanan är en strategiskt viktig bana för Sverige där både person- och godstrafiken går tätt. Dagens enkelspår genom Varberg drar ner kapaciteten. Utbyggnaden till dubbelspår har skett successivt sedan 1980-talet. Sträckan Varberg-Hamra ska börja byggas 2019. Då handlar det om cirka 7,5 kilometer dubbelspår, varav 3,1 kilometer tunnel under centrala Varberg. Det byggs också en ny station med nedsänkta plattformar och en ny godsbangård.

- Det är viktigt att Västkustbanan blir fullt utbyggd, innan dess får vi inte full utväxling på alla de miljarder som är investerade hittills, säger Harald Lagerstedt.

Möjliggör nya Västerport

- Fyllnadsmassorna från tunnelbygget kommer också att användas till att bygga den nya stadsdelen, Västerport, ner mot hamnen, berättar han.

Målet är att det ska bli en levande, välkomnande och attraktiv stadsdel vid havet som är tillgänglig för alla.

Sparar jordbruksmark

Alternativet till tunnelbygget hade varit att dra järnvägen utanför stadskärnan.

- Med den här lösningen sparar vi jordbruksmark. Sen ingår det också att vi flyttar hamnen. Hamnen, som är en av norra Europas största skogshamnar, behöver bra förutsättningar, då den är viktig för skogsindustrin, påpekar Harald Lagerstedt.

Minskade utsläpp

När hela Västkustbanan blir dubbelspårig kommer den uppfylla de miljö-, effektivitets- och kapacitetskrav som ställs. Med fler tåg kan mycket av det gods som transporteras på vägarna flyttas till järnvägen, vilket minskar utsläppen av koldioxid. Genom planskilda och säkrare korsningar ökas också trafiksäkerheten.