• / Nyheter
  • / Ola Johansson föreslår att riksdagen tar bort flaskhalsarna i Halland

Ola Johansson föreslår att riksdagen tar bort flaskhalsarna i Halland

Foto på Ola Johansson

Ola Johansson vill satsa på Västkustbanan, men också järnvägarna i öst-västlig riktning.- För att hela Halland ska kunna växa så måste det vara enkelt att arbetspendla, säger han.

 

- Det är viktigt att satsa på Västkustbanan och ta bort flaskhalsarna så att vi kan utveckla Hallandspendeln. Det säger Centerpartiets riksdagsledamot Ola Johansson som, under riksdagens allmänna motionstid i höstas, la en omfattande motion med en rad förslag för bättre pendlingsmöjligheter i hela Halland.

Halland är en del av den sydsvenska tillväxtregionen och en del av stråket Oslo – Köpenhamn/Hamburg. Goda väg- och järnvägstransporterna behövs för pendling och för att främja och stärka handel och hållbara transporter av gods.

- Halland borde sätta som mål att bli en halv miljon invånare. Vi behöver växa för att kunna hävda oss. För att klara detta behöver hela Halland växa, säger Ola Johansson.

Förslag i Ola Johanssons motion:

  • Höjd vägstandard på riksväg 153 och 154
  • Förbättra befintlig järnvägsinfrastruktur och trafik så att det blir lättare att arbetspendla i öst-västlig riktning
  • Snarast färdigställa planerade investeringar med dubbelspår längs hela sträckan Malmö-Göteborg
  • Öka kapaciteten på Västkustbanan in till Göteborg med utbyggnad till fyra spår på sträckan Kungsbacka-Almedal
  • Möjliggöra för ytterligare tågstopp i Åsa och vid andra stationslägen genom förbättrad kapacitet och fler operatörer
  • Verka för höjd hastighet till 250 kilometer i timmen på Västkustbanan
  • Påbörja arbetet med en ny sträckning av väg 940 Onsalavägen
  • Gör E6 mellan Helsingborg och Mölndal till nationellt prioriterad försökssträcka för elektroniska motorvägar