• / Nyheter
  • / Landsbygden för Sverige framåt!

Landsbygden för Sverige framåt!

DEBATT:

Småföretagare på den halländska landsbygden kämpar med krångligt pappersarbete och höga skatter. När andra vill införa fler regler och höja skatterna vill vi i Centerpartiet istället ge småföretagen bättre möjligheter att växa och anställa. Så att fler människor kan få jobb. Om det skriver Anna Roos, Helene Andersson, Mari-Louise Wernersson och Fredrik Christensson i dag i en debattartikel.

Besöksnäringen växer och numera en av Sveriges basnäringar. Det ger jobb i hela landet och inte minst på landsbygden där naturen ger både energi och upplevelser.

Vid ett besök på Tiraholms fisk, vid sjön Bolmen i Hylte kommun, fick vi se ett fantastiskt entreprenörskap kring insjöfiske. Sedan 1980-talet har ägarfamiljen fiskat, förädlat fisk och anrättat goda fiskrätter. En gårdsbutik för försäljning, restaurang och snart invigs hotellet med konferensanläggning.

För att få fler entreprenörer att våga satsa behöver det betydligt enklare regler än de företagarna på Tiraholm har mött. Den byråkrati som finns är förödande för företagens kreativitet, utveckling och satsningar. Den får inte ta 103 veckor, varav sex hos företaget, att få besked på ansökan om stöd som finns till för att stötta expansion och nytänkande.

Att bygga vid sjöar är svårt och även här krävs lättnader och anpassning för landsbygden. Centerpartiet ser landsbygdens stora potential och vill se fler bostäder och verksamheter i attraktiva lägen. Det ska vara både enkelt och lönsamt att vara företagare även på landsbygden – då krävs anpassningar i strandskyddsreglerna.

Centerpartiet föreslår ett reformerat strandskydd. Det som behöver skyddas ska göra det, men vi vill ta bort det generella förbudet. Det innebär att kommuner ska kunna peka ut områden där strandskydd ska finnas. Men i övrigt ska grundregeln vara att det tillåtet att bygga. Vi vill också möjliggöra ökat byggande utanför detaljplanelagt område. För företagslokaler på landsbygden vill vi ta bort bygglovskravet.

Vid besöket på Tiraholm och i samtal med andra företagare lyfts behovet av personal. Ungdomar efterfrågas och får chansen till arbetslivserfarenhet och visstidsanställning. I dag väljer ungdomar bort att arbeta en extra timme eller extra dag när de närmar sig maxgränsen för vad man får tjäna när man under terminerna får studiemedel och tar lån.

Detta drabbar studenten som inte får arbeta så mycket som man önskar och har kapacitet till, det drabbar företagen som inte kan få personal i den utsträckning de behöver och det drabbar samhället som missar skatteinkomster. För Centerpartiet är det självklart att arbete alltid ska löna sig. Vi kan inte ha regler som straffar den som vill arbeta och har kapacitet att bidra till arbetsmarknaden under sin studietid. Därför vill vi att fribeloppet för bidragsdelen av studiemedlen höjs och avskaffas för lånedelen.

Minskat regelkrångel och minskad byråkrati är en uppgift för en ny alliansregering att ta tag i! Sverige behöver ett nytt ledarskap – för företagen och landsbygdens skull!

Fredrik Christensson (C), riksdagsledamot

Mari-Louise Wernersson (C), riksdagskandidat, kommunråd i Falkenberg

Helene Andersson (C), regionkandidat Halland

Anna Roos (C), kommun- och regionkandidat, oppositionsråd i Hylte

Läs debattartikeln i Hallandsposten!