• / Nyheter
  • / Gärda Svensson från Långås var Centerpartiets första kvinna i riksdagen

Gärda Svensson från Långås var Centerpartiets första kvinna i riksdagen

Gertrud Runge och Gärda Svensson på SLKF:s förbundsstämma i Halmstad 1950.

 

Den 8-10 juni håller 85-årsjubilerande Centerkvinnorna sin förbundsstämma i Halmstad. Halmstad var också platsen för den första förbundsstämman med Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund som senare blev Centerkvinnorna. En av pionjärerna var Gärda Svensson från Långås i Halland, som blev dåvarande Bondeförbundets första kvinna i riksdagen.

Gärda Svensson var pionjär på mer än ett sätt. Hon byggde upp Centerkvinnornas organisation och var också Centerpartiets första kvinna som blev invald i riksdagen, där hon kom att bli den flitigaste motionären. Som partiets enda kvinnliga riksdagsledamot i många år kämpade hon för alla kvinnors rätt till semester och banade väg för vår tids förskola.

Förbundsexpedition i hemmet

Under uppväxten fick Gärda Svensson lära sig att det man åtagit sig skall man slutföra - kosta vad det kosta vill. Det var också i Halland som Centerkvinnornas organisatoriska arbete tog fart. I sitt och maken Danel Svenssons hem i halländska Björnås, Långås bedrev hon med biträde av familjemedlemmarna i 17 år förbundsexpeditionen.

Ömmade för fattiga

Gärda Svensson ömmade för alla fattiga människor. Övertygelsen om att hennes arbete skulle förbättra villkoren för dessa och höja landsbygdens standard drev henne och omgivningen framåt. När första stämman hölls i Halland hade man över 2 000 medlemmar.

"Likt sysslolösa hejdukar draga de från gård till gård, spridande skräck och fasa bland de av landsbygdens kvinnor som äro minst bevandrade i politiska ting."

Så beskrevs kvinnornas framgångar i en högertidning. Detta sporrade Gärda Svensson och hennes medhjälpare ytterligare.

Den flitigaste motionären

När Gärda Svensson som partiets första kvinna valdes in i riksdagen 1945 var det ett stort genombrott. Hon blev landsbygdskvinnornas egen kontakt in i riksdagen. Direkt satte hon fart med att kräva ökning av antalet provinsialläkare, och motionerade sedan om bland annat hemslöjdsfrågor, husmorsutbildning och barnavård. 122 motioner skrev hon under sina 18 år i riksdagen, vilket var mer än 4 gånger så många motioner som andra riksdagsledamöter skrev.

Hyllad för 33 års arbete

När Gärda Svensson efter 33 år lämnade sin tjänst som förbundssekreterare hade medlemstalet vuxit till över 66 000. Hon fick då motta stämmans tack och hyllning för sitt mångåriga arbete som pionjär, organisatör, administratör, ekonom, riksdagsledamot och föreningskvinna.

Källa: Centerkvinnor som gjort skillnad - centerrörelsens pionjärer. Avsnittet om Gärda Svensson är skrivet av Anki Enevoldsen

Läs mer på Centerkvinnornas hemsida