• / Nyheter
  • / Nu måste vi stötta de halländska bönderna

Nu måste vi stötta de halländska bönderna

Sommarens torka är ett stort och allvarligt problem för jordbruket och bönderna. Nu måste vi alla hjälpa till.

Sommarens torka är ett stort och allvarligt problem för jordbruket och bönderna. Det går inte att bara att sitta och hoppas på regn. Alla måste göra det man kan för att hjälpa till i denna svåra situation. Regeringen, kommunerna och vi själva.

De halländska kommunerna har gått ut och erbjudit mark för bete och foder. Som konsument kan man också bidra och stötta våra bönder genom att endast handla svenskt kött, så att bönderna kan sälja det kött som som annars skulle gå till nödslakt eller brännas. Risken är annars att torkan leder till att för många bönder måste lägga ned. Då kommer vi inte längre kunna välja närodlat kött. Då riskerar vårt halländska öppna landskap att växa igen. Det får konsekvenser också för jobben i Halland.

Varbergs kommun är en av kommunerna där man sedan länge sett till att kommunen köper en stor andel svenska charkprodukter till sina kök. Sånt vill vi se mer av.

4 skäl för närproducerad mat

  • Låg antibiotikaanvändning
  • Matproduktion skapar jobb på landsbygden
  • Matproduktion bidrar till öppna landskap
  • Matproducenter kan bidra med kunskap om var maten kommer ifrån

Läs mer:

Torkan måste tas på stort allvar

Matproduktionen har stor betydelse för Halland

Handlaren Christers besked: Bara svenskt kött i min butik

God mat i Falkenberg värt att resa till

Hylte lånar ut mark för bete och foder

Varberg hjälper djuren i torkan

Kungsbacka skänker foder till djuren

Falkenberg erbjuder mark till jordbrukare

Halmstad erbjuder gräs till djurfoder

Laholm erbjuder kommunens gräs som djurfoder