Helene Andersson, regionrådskandidat:

"Vårt ansvar - föra Halland framåt"

- Det är dags att ta ställning till vilken väg Halland ska ta. Vår väg framåt innebär fokus på nära vård, att göra Halland till Sveriges gröna tillväxtregion och att fortsätta hålla Halland helt. Det skriver Centerpartiets regionrådskandidat Helene Andersson i en debattartikel i Hallansposten.

Halland är en välskött och välmående region som ska förbli självständig och sammanhållen. Ibland lyfts idéer om att dela Halland vilket vi i Centerpartiet alltid sagt bestämt nej till. Vi menar att utveckling kräver närhet till invånare och företag, mellan kommuner och region. Halland ska fortsätta utvecklas och växa.

Samarbete på alla områden

Det innebär inte att vi stänger vår omvärld ute, vi behöver vara bra på att samarbeta på alla områden. Den halländska arbetsmarknadsregionen sträcker sig exempelvis redan idag utanför Hallands gränser och kommer vidgas ytterligare om vi ser till att ha bra kommunikationer i alla riktningar. Inte minst ska kommunikation i öst-västlig riktning bli bättre. De regionala järnvägssträckorna ska rustas upp och utvecklas för att bli konkurrenskraftiga.

Önskelistan på infrastruktur kan göras lång och problemet är tyvärr ofta pengarna, men för att komma någonstans vill vi ta fram nya ekonomiska modeller i samarbete mellan kommuner, region, stat och näringsliv så att vi kan fördubbla insatserna i Halland.

Börja med hälsosamtal

Tillgång till goda kommunikationer är viktigt, men på resan genom livet finns det annat som är ännu mer avgörande för oss – vår hälsa. Tyvärr pratar vi ofta om sjukvård när fokus istället borde vara hälsofrämjande och förebyggande insatser. En av våra åtgärder för detta är att införa hälsosamtal var tionde år från och med att man fyller 40. Metoden är bevisat framgångsrik och leder till friskare människor och längre liv.

Valfriheten inom vården är viktig, den ska dessutom finnas närmare dig. Vi ska förstärka vårdcentralerna och mer vård ska ges i hemmet när det är lämpligt. En vård som är nära skapar trygghet och det är en lättillgänglighet som inte minst behövs för att möta människor med psykisk ohälsa.

Patienten i centrum

Grunden för den halländska vården måste alltid vara att patienten ska vara i centrum, aldrig systemet. Den digitala utvecklingen kommer rätt utnyttjad också ge nya möjligheter till detta. För att vården ska fungera väl får vi heller aldrig glömma bort vikten av att ha kunnig och engagerad personal. Ledarskapet inom hälso- och sjukvården ska utvecklas så att Region Halland upplevs som en bra och attraktiv arbetsgivare.

Slutligen: Tack Halland för din kust, dina slätter, dina skogar. Tack för ditt optimala geografiska läge. Du har lagt en bra grund och det är upp till oss som bor här att ta ansvar för din miljö, men också att tillföra det som innebär att Halland verkligen blir den bästa livsplatsen.

Helene Andersson

1:a på Centerpartiets lista till regionvalet

Läs debattartikeln i Hallandsposten