Riksdagsledamot Ola Johansson:

- Alla måste hjälpas åt!

Kristina Yngwe och Ola Johansson är bekymrade över torkans effekter för jordbruket.

 

- Alla måste hjälpas åt att hitta lösningar. Torkan är en extremsituation som kräver extraordinära åtgärder. Det säger riksdagsledamot Ola Johansson efter besök hos en halländsk KRAV-bonde i dag.

Tillsammans med kollegan Kristina Yngwe och centerpolitikern Maria Bronelius har han i dag besökt Stäme Lantbruk AB i Laholm. KRAV-bonden Jan-Anders Bengtsson gav en lägesbild och redogörelse för olika lösningar till vintern, då fodret kommer att vara slut på grund av sommarens torka.

Läs mer:

Erlandsson om torkan: "Bönderna måste få besked"

Torkan måste tas på stort allvar

Nu måste vi stötta de halländska bönderna

LRF vill införa undantagstillstånd