• / Nyheter
  • / Vi köper redan svenskt kött i Region Halland

Vi köper redan svenskt kött i Region Halland

Vi köper redan svenskt kött i Region Halland. Så hur menar Socialdemokraterna med sin motion om svenskt kött? Det undrar centerföreträdarna Helene Andersson, Henrik Erlingson och Stefan Bengtsson i en debattartikel.

Sommarens torka har fått Socialdemokraterna i Region Halland att vakna till. I en motion till regionfullmäktige föreslår man att Region Halland ska köpa mer svenskt kött för att hjälpa bönderna i torkan.

Ambitionen är såklart vällovlig och bra. Vi i Centerpartiet har jobbat i många år för att kommuner och regioner ska ställa höga krav på maten som köps för att praktiken bara köpa svenska råvaror när det finns. På vårt förslag beslutade Region Halland för flera år sedan att ställa krav enligt dåvarande Miljöstyrningsrådets rekommendationer, nuvarande Upphandlingsmyndigheten, för att maten ska motsvara svensk lag, t ex djurskyddslag. I besluten kring Miljö- respektive inköps- och upphandlingspolicy som beslutades i våras förstärktes detta ytterligare och där det också är tydligt att Region Halland ska utforma upphandlingar så att även mindre och lokala leverantörer kan lämna och vinna anbud. Nuvarande avtal för kött har dessa krav och enligt ansvariga tjänstemän köps redan i dag nästan bara svenskt fläsk- och nötkött i Region Halland och det är bra.

Vi välkomna såklart att Socialdemokraterna uppvisar ett intresse för landsbygden och svenskt lantbruk, men ni får förtydliga vad ni menar med motionen. Hur ska Region Halland kunna köpa mer svenskt kött, när vi redan köper det? Det som kan förbättras är Centerpartiet gärna med och utvecklar.

I mitten på maj lämnade Centerpartiet en motion till regionfullmäktige på ett område som inte omfattas av nuvarande beslut i Region Halland. Vi föreslår att konferensanläggningar och catering som anlitas av Region Halland ska omfattas av samma krav som vi har på vår egen verksamhet. Det innebär i praktiken att även dessa anläggningar måste servera svenskt kött. Vi tycker det är viktigt att Region Halland är konsekventa i våra krav och ser detta som en bra möjlighet att påverka konferens- och resturangbranschen att köpa svenskt kött. Vi ser såklart fram emot även Socialdemokraternas stöd för detta förslag.

Helene Andersson (C)

Henrik Erlingson (C)

Stefan Bengtsson (C)

Centerpartiets Regiongrupp