Sverige är på väg att klyvas

- Vi måste ”hela” Sverige, genom långsiktiga och hållbara reformer för arbetsmarknad, bostadsmarknad, skatter och migration. Det skriver riksdagsledamot Ola Johansson i en debattartikel.

Samtidigt som arbetslösheten minskar i stort så ökar den i utsatta grupper. Trösklarna in på arbetsmarknaden blir allt högre och företagen tvekar att ta in sina första anställda, eftersom det upplevs som ett risktagande. Anställningstrygghet är lika viktigt som att man ska kunna leva på sin lön, men det blir absurt då en nyanställd bara på några år kommer upp i full lön och när personer som missköter sig på jobbet ska kunna hindra företagen att växa med ny personal. Vi måste förbättra svenska företags konkurrenskraft och öka småföretagandet. På så vis skapar vi fler nya jobb och en bättre integration. Alla som kan arbeta ska göra det, försörja sig själva och bidra till välfärden.

 • Inför inträdesjobb, som gör det möjligt att anställa nyanlända till lägre ingångslön och utan arbetsgivaravgifter.
 • Sänk tröskeln till småskaligt företagande genom fler regelförenklingar och möjlighet till enkel skatt på omsättningen för de minsta företagen.
 • Undanta turordningsreglerna i LAS för små företag. Reglerna bör baseras på kompetens, inte anställningsår.

En bred överenskommelse över blockgränserna om migrationspolitiken behövs som förenar ordning och reda med humanism och medmänsklighet. Sverige ska ta sin del av ansvaret för de globala flyktingströmmarna som följer i spåren av krig, förtryck och klimatförändringar. Centerpartiet värnar asylrätten som grund för en reglerad invandring, där den som ges uppehållstillstånd kan få lov att återförenas med sin familj, medan den som får avslag får återvända till sitt hemland.

 • Snabba på asylprocessen, genom att redan inom loppet av två veckor göra en bedömning av ansökningarna och därefter fatta ett beslut om att påbörja en asylprocess, eller arbeta för återvändande.
 • Skapa en möjlighet till spårbyte från asyl- till arbetskraftsinvandring, så att inte människor som kan försörja sig själva och sin familj i Sverige avvisas.
 • Minska kostnaderna för flyktingmottagandet och öka effektiviteten genom regionala ankomstcentra.
 • Utbildning i svenska språket ska starta tidigt, vara obligatorisk och gärna i kombination med yrkespraktik.

Bostadsbyggandet minskar nu i ett läge då antalet nya bostäder per år borde varit 80 000. Tyvärr är det dom svagaste – de som står längst från bostadsmarknaden som drabbas. Unga, pensionärer, nyanlända, nykära och nyskilda – som alla behöver byta bostad snabbt har få alternativ, när det som byggs är dyrt och till endast för dom som har inkomster nog att få låna i bank. Behovet av reformer i bostadspolitiken är så stort att prestige och särintressen måste läggas åt sidan.

 • Reformera hyressättningssystemet och tillåt hyresvärd och hyresgäst träffa egna avtal om skäliga hyresnivåer som inte kan omprövas.
 • Vidga möjligheten att anpassa hyresnivåer till efterfrågan i samband med renoveringar och standardhöjningar. Givetvis med full besittningsrätt och skydd mot plötsliga hyreshöjningar.
 • Minska eller slopa reavinstskatten för att öka rörligheten, trappa ned ränteavdragen som del i en större skatteöversyn.
 • Förenkla byggregler, korta planprocesser och avgränsa möjligheten att överklaga detaljplaner och bygglov.
 • Avskaffa strandskyddet i dess nuvarande form så att det återigen kan byggas attraktiva bostäder på landsbygden.

Som riksdagsledamot för Halland 2018-2022 kommer jag att verka, bland annat för reformer som dessa. Speciellt i de bostadspolitiska samtalen som utlovats, där jag är - och kommer att bli - en given deltagare.

Ola Johansson

Riksdagsledamot (c)