Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Västerbottensmodellen betalar sig - på alla sätt

Västerbottensmodellen betalar sig - på alla sätt

Lars Weinehall har varit pådrivande för att införa Västerbottensmodellen. Regelbundna hälsoundersökningar i flera års tid, har inneburit både besparingar för sjukvården och att västerbottningarna lever sammanlagt nästan 3 000 år längre. Det visar en studie från Umeå universitet.

Mer fokus och resurser ska satsas på hälsofrämjande och förebyggande insatser i vården, menar Centerpartiet. En del i detta är att erbjuda alla hallänningar hälsosamtal var tionde år från och med att man fyller 40 år.

Med andra ord gäller det att införa den så kallade Västerbottensmodellen, en beprövad modell som är bevisat framgångsrik. Analyser som gjorts pekar tydligt på ett längre och hälsosammare liv och faktiskt också bättre ekonomi för länet.

Lars Weinehall professor vid Umeå Universitet, som dessutom är centerpartist, är en varm förespråkare för modellen:

– Barnhälsovården en bra förebild. Vi har alltid haft en hög ambition för barn, men vi behövde ett liknande system som funkade för de i medelåldern, förklarar han.

Förutom hälsoundersökning omfattar modellen även ett hälsosamtal för att stämma av ”hur man lever och har hälsan”. Detta samtal är viktigt för att bland annat förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

Lars Weinehall påpekar dock att när man inför systemet måste man vara beredd på att skjuta till resurser:

– Man måste bygga ett system som fungerar och bland annat utbilda personal som ska hantera hälsosamtalen, säger han.

Men oavsett denna inledande kostnad är det alltså bevisat att det betalar sig i längden, på alla sätt.

FAKTA

Västerbottensmodellen innebär att alla som fyller 40, 50 och 60 år bjuds in till sin hälsocentral för både hälsoundersökning och samtal med en distriktssköterska.

Förbättrad hälsa och ökad livslängd har inneburit besparingar för sjukvården som är 50 procent större än kostnaderna för hälsoundersökningarna.

CENTERPARTIET FÖRESLÅR

  • Ungdomsmottagningarna ska arbeta mer förebyggande
  • Hälsosamtal vart tionde år för alla över 40