Rätten till den egna skogen är hotad – ett nytt ledarskap för Sverige behövs

Jenny Axelsson leder frågestunden om skogsbrukspolitik med Eskil Erlandsson, Santhe Dahl och Niels Treschow.

 

- Skogen är ovärderligt viktig för Sveriges ekonomi och för klimatet. För att Sverige ska fortsätta utvecklas som skogsnation krävs långsiktiga spelregler och ordning och reda i skogspolitiken, säger Jenny Axelsson som arrangerat en träff om skogspolitiken på Lilla Böslid i Halmstad.

För att få en bild av läget medverkade Niels Treschow, ansvarig för jordbrukskommittén i Sveriges jordägareförbund, Santhe Dahl, koncernchef Vida AB, ledamot Skogsindustriernas styrelse och Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Förlorade år

Många skogsägare vittnar om att de senaste fyra årens skogspolitik har varit förlorade år. Skogsägarnas makt över sin skogsfastighet har hämmats. Allt mer i skogsdebatten har kommit att handla om en ifrågasatt äganderätt och otrygghet och allt mindre om framtidstro och utveckling.

Vill ha ersättning för förluster

- Sveriges jordägareförbund vill att den som tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förluster, säger Niels Treschow.

Förbundet har också reagerat på att markägare inte blir kontaktade innan deras mark regleras och inte heller har möjlighet att överklaga beslutet innan det skickas hem i brevlådan.

Skogsbruk behövs för klimatet

- Det är från skogen vi får byggnadsmaterial, råvoror till energi och det är också skogen som ska ersätta plast. Då måste vi möjliggöra skogsindustrins råvaruförsörjning, säger Santhe Dahl.

Eskil Erlandsson tycker att de senaste åren har varit förfärliga då man har gjort inskränkningar i äganderätten.

- Trots att lagstiftningen inte har ändrats så har tillämpningen förskjutits. Vi har skaffat oss ett antal lagar som säger att den mark som har till exempel lavskrika och tjäder ska undantas från äganderätten, säger Eskil Erlandsson.

Talande liknelse

Just nu ligger 300 ärenden i domstol nu därför att man hittat arter i artskyddsförordningen som säger att markerna inte får användas. Och det får inte markägaren någon ersättning för. Till och med bankerna har vid låneansökningar nu börjat fråga om ägaren verkligen får nyttja sin mark. Eskil Erlandsson gör en liknelse för att gemene man ska förstå vad det handlar om.

- Många av oss köper ju en lägenhet eller villa. Man får lagfart och tillträde till lägenheten. Och rätt vad det är så kommer någon och tittar på köket. När hen ser att köket är från 1920 så sätter vederbörande en lapp på köket ”Får ej nyttjas”. När ägaren protesterar säger myndigheten ”Du får ersättning, om och när vi har några pengar”, säger Eskil Erlandsson.

Nya direktiv behövs

Han vill att det ges nya direktiv till länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket om att värna äganderätten.

- Om inte äganderätten värnas så kommer skogsindustrin inte få något virke till sina sågverk och vi får inte förnybart material till byggande, drivmedel och som ersättning till plast. Vill vi använda mer biologiskt material och då måste det växa någonstans. Detta är en viktig uppgift för en ny regering om vi vill kunna uppnå det fossilfria samhället, säger Eskil Erlandsson.

Skogspolitiken ska vara ett stöd - inte ett hot

Läs mer