Mari-Louise Wernersson, riksdagskandidat:

- Vi måste ta krafttag mot småbrott

- Det måste till krafttag, för det är oacceptabelt när rättskedjan inte fungerar, säger Mari-Louise Wernersson som är kommunråd i Falkenberg och 2:a på Centerpartiets riksdagslista.

- Vi vill inte ha satsningar enbart på poliser. Centerpartiet vill också ta krafttag mot småbrott, Då behövs både åklagare, domare och rättsteknisk bevisning. Hela rättskedjan måste fungera om vi ska få fler brott uppklarade. Detta har vi länge drivit på regeringen om, säger Mari-Louise Wernersson.

Ingen ska behöva vara rädd för att drabbas av brott. Inte hemma och inte när du går och handlar, går till skolan eller jobbet eller lämnar barnen på förskolan.

Centerpartiet tycker också det är viktigt att det läggs mer kraft på levande, trygga och attraktiva miljöer där människor bor och jobbar. På så sätt skapas färre tillfällen som lockar till brott. I centerstyrda Falkenberg har en modell, liknande en som använts i New York, haft stora framgångar i bostadsområdet Falkagård som är det enda område som tagits bort från polisens lista över utsatta områden.

- Vi har visat att det går att vända en negativ trend. Sen handlar det handlar också om att ta emot brottslingar när de kommer ut från fängelse. Där har vi i Falkenberg också satsat på KRIS och KRAMI så att människor ska kunna återgå till ett bra liv utan brott och kriminalitet, säger Mari-Louise Wernersson.

18 framåtriktade C-förslag för trygghet nära dig

 1. Historiskt hög satsning på polisen – nio miljarder på tre år.
 2. Ytterligare en miljard till rättsväsendet.
 3. Nolltolerans mot småbrott.
 4. Tydlig resultatuppföljning.
 5. Ansvarsutkrävande chefer.
 6. Vänd utvecklingen i utsatta områden med Falkenbergsmodellen.
 7. Den som upprepat allvarligt missköter sig i en affärslokal ska efter domstolsprövning kunna portas från affären.
 8. Inför nytt brott för den som bryter sig in i människors hem, med minst ett års fängelse som straff.
 9. Fler poliser i hela landet.
 10. Inför nytt barnmisshandelsbrott som inkluderar både fysisk och psykisk misshandel.
 11. Hårdare straff för grova brott.
 12. Underlätta för kriminella att starta ett nytt liv.
 13. Inrätta beredskapspolis som kan bistå polisen vid exempelvis terrordåd.
 14. Högre löner till polisen och bättre arbetsvillkor.
 15. Minska direktavskrivningarna, i dag 50 procent av de 1,5 miljoner brott som anmäldes.
 16. Hårdare straff för inbrott.
 17. Ge tullen större befogenheter att stoppa utsmuggling av stöldgods.
 18. Gör vapensmuggling till ett eget brott, med hårdare straff.

Läs mer om Centerpartiets förslag:

Intervju med Mari-Louise Wernersson(C) och Agneta Börjesson (MP) om satsning på polis och rättssäkerhet, halvvägs in i programmet

Nio miljarder för ett tryggt Sverige

Inför Falkenbergsmodellen i utsatta områden

Samverkan och delaktighet tar utsatta områden framåt

Ladda hem Falkenbergsmodellen

Läs mer om KRIS

Läs mer om KRAMI Falkenberg