Anna Roos vill ha rutschkana in för unga med psykisk ohälsa

- Psykisk ohälsa väntar inte. Därför ska det gå snabbt och enkelt att få hjälp när du mår psykiskt dåligt, säger Anna Roos.

 

- Jag arbetar för att vi ska få en-dörr-in vid psykisk ohälsa bland unga personer, säger Anna Roos som är ordförande för Hyltenämnden, en av de Lokala nämnderna i Halland. Hon är oppositionsråd i Hylte kommun och en av Centerpartiets toppkandidater till Region Halland.

- Om du är ung och mår psykiskt dåligt finns det många olika ställen att vända sig, men du vet inte vilka dörrar som är öppna eller stängda för just dig. När du hittar en dörr så är tröskeln ofta för hög. Dessutom är det hög personalomsättning, vilket gör det ännu svårare att få snabb hjälp. Men psykisk ohälsa väntar inte, säger Anna Roos.

Bollad fram och tillbaka

Många myndigheter och samhällsfunktioner kommer i kontakt med ungdomar som mår dåligt. Hon räknar upp bland annat elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, habilitering, skola och polis. Dessutom är det vanligt att man blir runtbollad mellan olika myndigheter.

Hjälp på ett ställe

- Detta blir frustrerande och förvirrande. Många familjer som behöver hjälp har fullt upp med att hålla näsan över vattenytan. Vi måste göra det enklare. Det ska räcka att söka hjälp på ett ställe, och sen får kommun och region samordna det stöd som behövs, säger Anna Roos.

Samordning är viktigt

Med många olika kompetenser som litar på varandras bedömningar samlat på samma ställe blir det enklare att få hjälp i ett tidigt skede.

- Helst ska det vara rutschkana in och snabba kontakter. Nyckelord är samtidig, samordnat och sammansatt, säger Anna Roos.

Text och foto: Anki Enevoldsen

Centerpartiet föreslår

  • Kortare köer vid psykisk ohälsa
  • En dörr in vid psykisk ohälsa