Smartare transporter för Halland framåt!

Helene Andersson och Mari-Louise Wernersson vill ha bra vägar i hela Halland.

 

Mindre vägar drabbas när pengar till infrastruktur inte räcker till. Det skriver Helene Andersson, regionråd och Mari-Louise Wernersson, riksdagskandidat i en insändare.

Bra vägar, järnvägar och cykelbanor i hela Halland är en förutsättning för bra utveckling. De pengar som staten anslår till infrastrukturen räcker inte till behoven som finns, även om Halland fick bra utdelning med många viktiga satsningar i den nationella planen.

Successivt försämras väg- och järnvägsnätet i Halland och mest drabbar det de mindre vägarna på landsbygden och vägarna i öst-västlig riktning. Centerpartiet arbetar för utveckling och tillväxt i hela Halland.

Vi är beredda att satsa en miljard kronor de kommande tio åren för att förbättra vägar och järnvägar utöver det som Trafikverket finansierar genom nationell- och regional plan.

Dessutom behövs pengar utöver regional plan för att bygga fler cykelvägar som knyter ihop orter i Halland. Satsningen som vi föreslår är nästan en fördubbling av pengarna som finns i regional plan idag. Satsingen behöver göras tillsammans med kommunerna och med Trafikverket.

Vi ser detta som en investering i Hallands utveckling och det skapar tillväxt. Våra invånare och företag i Halland måste erbjudas en trafiksäker infrastruktur med tillräcklig kapacitet. Även våra hamnar är beroende av fungerande infrastruktur för att kunna fortsätta att utvecklas.

Bättre infrastruktur och smartare transporter utvecklar Halland och är bra för miljön.

Helene Andersson, regionråd och etta på Centerpartiets regionlista

Mari-Louise Wernersson, tvåa på Centerpartiets riksdagslista