Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Du ska kunna hitta bästa livsplatsen - i hela Halland

Du ska kunna hitta bästa livsplatsen - i hela Halland

- Vi ska skapa förutsättningar för att folk ska kunna på bo på landsbygden. Därför har jag i Varberg drivit igenom dubbel markanvisning som innebär att när kommunen anvisar mark centralt så ska det även byggas i en mindre ort där det finns efterfrågan på bostäder, säger Harald Lagerstedt.

 

Harald Lagerstedt, 3:a på Centerpartiets riksdagslista.

Varför tycker Centerpartiet att utveckling på landsbygden är viktigt?

- Allt hänger ihop. Landsbygdens gröna näringar skapar jobb och har stor betydelse för den biologiska mångfalden och det halländska öppna jordbrukslandskapet. Jord- och skogsbruk producerar också livsviktig mat, byggmaterial och energi. För att dessa företagare ska kunna leva och verka på sina gårdar måste det vara attraktivt att bo på landsbygden, säger Harald Lagerstedt.

- Därför är det viktigt att tåg, bussar och vägar fungerar, även i öst-västligt riktning. Det måste också finnas förskola, skola och äldreboenden. När fler flyttar till landsbygden skapas förutsättningar för service. Då kan alla hitta bästa livsplatsen, oavsett var i Halland den ligger.

Vad vill du åstadkomma i riksdagen?

- Jag vill se till att det satsas på vägar och järnvägar, även på landsbygden. När vi ställer om fordonsparken är det också viktigt att vi inte straffar ut landsbygdsbefolkningen genom höga skatter på drivmedel. Centerpartiet vill stoppa utsläppen, inte resenärerna.

- För att öka byggnationen på landsbygden behöver det generella strandskyddet avskaffas och bara behållas i områden med stora naturvärden. Centerpartiet vill också ta bort bygglovskravet för fler företagslokaler knutna till gårdsbyggnader. Vi behöver förenkla regelkrånglet så att fler kan bo och verka på landsbygden.

Centerpartiet föreslår:

  • En hallandspendel med flera stopp.
  • Rusta de regionala järnvägssträckorna. Prioritera Markarydsbanan, Halmstad-Nässjöbanan och Viskadalsbanan.
  • Knyt ihop Kattegattleden så det blir enkelt att cykla i hela Halland.
  • Ta fram lösningar för kollektivtrafik på landsbygden.

Läs mer om Centerpartiets förslag för landsbygden:

C satsar 2 miljarder i kollektivtrafikbonus

Reformer för landsbygden

Politik för landsbygden