Stöd de ideella krafterna

Erling Cronqvist vid naturstigen Ränneslöv. Ett projekt som genomförts genom byalagets engagemang tillsammans med kommunen och andra aktörer.

 

Erling Cronqvist, kommunråd och etta på Centerpartiets lista till kommunvalet i Laholm:

Centerpartiet i Laholm vill lyfta fram det ideella engagemanget, varför?

– Vi ser hur viktigt engagemanget är för att utveckla alla tätorter i Laholms kommun. De som engagerar sig gör ett arbete som är viktigt för alla andra i samhället och att stötta byalag, samhällsföreningar och föreningslivet i stort är viktigt.

Vad har ni hittills gjort för att hjälpa byalagen?

– Tyvärr har det blivit svårt att hitta personer som vill arbeta ideellt. Då är det viktigt att stötta de som finns. Det var därför vi skrev vår motion om att ge extra stöd till samhällsföreningar. De ska inte tröttna på att jaga bidrag utan istället lägga fokus på det arbete man gör på ett förtjänstfullt sätt. Engagemang är en viktig del av demokratin.

Hur ser responsen ut från andra partier?

– I motionen som Centerpartiet skrev förra året föreslogs att varje byalag skulle få 10 000 kronor per år. Kommunfullmäktige avslog tyvärr förslaget och därför har vi valt att fortsätta arbeta för frågan om att stötta de ideella krafterna i denna valrörelse.

3 viktiga frågor för Laholm

  • Inför persontrafik på järnvägen Markaryd-Halmstad med tågstopp i Knäred och Veinge
  • Ökat stöd till byalag och samhällsföreningar
  • Framåt för ett grönare Laholm