Sverige behöver en ny jobbpolitik!

- Det gäller att sänka kostnaderna för att anställa och minska krånglet för jobbskaparna. Så att fler kan få jobb, säger Mari-Louise Wernersson som är 2:a på Centerpartiets riksdagslista.

 

- Mitt mål är att få människor i arbete. Vi har arbetslösa människor och ändå har vi kompetensbrist. Det är ett problem för både människor, kommuner och företag. Sverige behöver en ny jobbpolitik, konstaterar Mari-Louise Wernersson som i dag är kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg och efter höstens val siktar på en plats i riksdagen.

Vad är felet med dagens jobbpolitik?

- Småföretagare kämpar med krångligt pappersarbete och höga skatter. Samtidigt står många människor fortfarande utanför arbetsmarknaden, trots att de både vill och kan jobba. Arbetsmarknadspolitiken fungerar inte.

- Nu måste vi gå från ord till handling. Det behövs en arbetsmarknadspolitik som ger jobb, säger Mari-Louise Wernersson.

Varför måste regelkrånglet minska?

- Nya jobb skapas inte av politiker, de skapas av företagen. Vi behöver mer pengar till skolor, förskolor, äldreomsorg och sjukvård och företagen bidrar med skattepengar. När andra vill införa fler regler och företagens kostnader vill Centerpartiet göra tvärtom. Så att fler kan få jobb.

- Med nuvarande S-regering går utvecklingen åt fel håll. Bara under 2016 ökade företagens regelbörda med hela 5,6 miljarder kronor, säger Mari-Louise Wernersson.

Hur ska fler med invandrarbakgrund få jobb?

- Vi behöver en ny migrationspolitik. Den är i stort sett densamma som på 1990-talet, och den var misslyckad redan då. De som flytt för sina liv ska självklart kunna jobba och lära sig svenska direkt när de ansökt om uppehållstillstånd.

- Etableringen ska igång från dag ett. Centerpartiet vill satsa 2,6 miljarder på En svensk nystart, som finansieras genom att de nyanlända själva får låna till sin praktik och sina språkstudier.

- Då kan barnen få gå i samma skola och slippa flytta från plats till plats och ryckas upp gång på gång. Flyktingarna kommer inte hit för att få bidrag. Det är vi som har ett sjukt system. Det vill jag ändra på, säger Mari-Louise Wernersson.

Centerpartiet föreslår

  • Jobb och språkstudier från dag ett
  • Obligatorisk samhällsorientering
  • Självfinansierat etableringslån

Läs mer: