Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Trygga barn lär sig mer

Trygga barn lär sig mer

Anna Roos prioriterar att bygga trygga barn framför nya skolhus. Här i Landeryds skola där Anna själv gått en gång i tiden.

 

Anna Roos, oppositionsråd och etta på Centerpartiets lista till Hylte kommun.

Vad är viktigast för en bättre förskola och skola?

- Att barnen är trygga, då lär de sig bättre och mer. Trygghet skapar arbetsro och bättre klimat i skolan.

Hur blir det tryggare?

- Det handlar främst om att bygga självförtroende och självtillit. Alla barn ska få vara sig själva och utvecklas utifrån sina begåvningar och förutsättningar. Arbetet måste börja tidigt. Redan i förskolan.

Hur vill du arbeta?

- Lokala nämnden i Hylte, där jag är ordförande, driver projektet Välmående resultat som uppmuntrar barnen att utmana sig själva och göra så bra de kan. Jag vill att det ska slå rot i hela Halland, på alla förskolor och skolor.

- Ytterligare ett bra exempel är Språkstart som Region Halland och Hylte kommun är först ut med. Det handlar om att biblioteken erbjuder språkstartspaket med gosedjur, utvalda böcker, hembesök och aktiviteter. Att få lyssna på böcker gör stor skillnad för ett rikt språk, inkludering och ökad trygghet. I England visar forskningen att Språkstart också ger bättre resultat i PISA-undersökningar.

3 viktiga frågor för Hylte

  • Alla i Hylte ska ha goda livsvillkor
  • När barn och personal trivs i förskola och skola blir Hylte en attraktiv kommun
  • Fler bostäder som gör att du kan bo och leva i hela kommunen