Varberg ska vara en medspelare för företagen

- Vi måste komma ihåg att företagen skapar jobb och bidrar med skattepengar till välfärd, säger Christofer Bergenblock.

 

Christofer Bergenbock, etta på Centerpartiets lista till kommunvalet i Varberg.

Vad är viktigt för ett bra företagsklimat i kommunen?

- Företagare ska uppleva att kommunen är en medspelare. Varbergs kommun har tyvärr inte kommit tillräckligt högt i näringslivsundersökningar, så det finns en del att göra, säger Christofer Bergenblock.

Centerpartiet föreslår en företagsbutik. Vad menar ni med det?

- Det innebär att kommunens service och myndighetsutövning mot företagen ska samlas under samma tak. Då får företagare en tydlig väg in i kommunen. Kommunens tjänstemän ska vara enkla att arbeta med och kommunen ska ha kontinuerliga möten med företagare i hela kommunen. Vi måste också jobba mer strategiskt med mark för företagsetableringar.

Hur vill ni arbeta med jobbmatchning?

- För att matcha den arbetskraft som behövs i företagen så måste kommunen ha en väl fungerande skola. På Campus vill vi etablera ytterligare yrkeshögskoleutbildningar som tas fram i nära samarbete mellan näringsliv och akademi. Då får nästan alla jobb efter utbildningen.

3 viktiga frågor för Varberg

  • Du ska kunna bo och leva i hela Varberg
  • Kommunen ska vara en medspelare för dig som är företagare
  • Det ska kännas tryggt att bli gammal i Varberg