Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Vi går i täten för ett hållbart samhälle

Vi går i täten för ett hållbart samhälle

- Kungsbacka ska vara en föregångare i miljöarbetet, och underlätta för människor att aktivt minska miljöpåverkan. Från 2020 kommer därför 3 av våra 6 stadsbussar att drivas med 100 procent förnybar el, säger Fredrik Hansson.

 

Fredrik Hansson, kommunalråd och etta på Centerpartiets lista till kommunvalet i Kungsbacka.

Hur får ni resultat för miljön i kommunen?

- Kungsbacka fortsätter satsningen på att bli Sveriges grönaste tillväxtkommun och blir nu först i Halland med bussar som går på förnyelsebar el. Från år 2020 kommer 3 av våra 6 stadsbussar att drivas med 100 procent förnybar el. Det är en stor framgång som innebär minskat buller och lägre utsläpp, säger Fredrik Hansson.

- Centerpartiet har varit pådrivande och även fått igenom satsningar på solceller och fler elbilar. Kommunen har nu över 12 000 kvadratmeter solceller och 100 elbilar.

Är ni nöjda nu?

- Nej. Centerpartiet vill att kommunen ska gå i en tydligare riktning mot ett hållbart samhälle! Kungsbacka ska vara en föregångare i miljöarbetet, och underlätta för människor att aktivt kunna bidra till att minimera långsiktig miljöpåverkan. Laddplatser för både bil och cykel ska finnas med som ett krav i planeringen av nya bostäder och lokaler.

3 viktiga frågor för Kungsbacka

  • Kommunen ska göra det lättare för dig att minska miljöpåverkan
  • Din valfrihet ska stärkas
  • Alla ska ha goda möjligheter till ett aktivt liv