Ola Johansson fortsätter som ordinarie ledamot i Civilutskottet

Ola Johansson tycker det ska bli roligt att få fortsätta sitt starka engagemang för bostadspolitiska frågor i Riksdagens civilutskott.

 

Ola Johansson fortsätter som ledamot i Civilutskottet, där fokus precis som tidigare kommer att vara bostadspolitiken, med plan- och bygglagen, hyreslagen och fastighetsrätt.

Centerpartiet gjorde ett starkt val och ökade med nio mandat, vilket innebär att riksdagsgruppen vuxit från 22 till 31 ledamöter, varav hela elva stycken är nya. Det är nu klart vilka som tar plats i riksdagens olika utskott. Det innebär att det också bestäms vilka frågor Ola Johansson, riksdagsledamot för Centerpartiet i Halland, kommer att jobba med i Riksdagens utskott.

Ola Johansson fortsätter som ledamot i Civilutskottet, där fokus precis som tidigare kommer att vara bostadspolitiken, med plan- och bygglagen, hyreslagen och fastighetsrätt. Inom Civilutskottet finns även konsumentpolitik, familjerätt, associationsrätt, försäkringsrätt, insolvensrätt, samt hushållning med mark- och vattenområden. Med valframgången följer en möjlighet att fördela arbetet på flera arbetande suppleanter, vilket ger bättre möjlighet för Ola att fokusera på bostadspolitiken, där det krävs omfattande reformer för att åstadkomma ökat byggande och bättre rörlighet på bostadsmarknaden.

- Att bli återvald i Riksdagen med personkryss och få förtroendet att fullfölja arbetet med att reformera bostadspolitiken känns både hedersamt och roligt, säger Ola Johansson.