Riksdagen ställer sig bakom motion från Ola Johansson (C):

Samordning för bättre utveckling i Halland

Centerpartiets riksdagsledamot Ola Johansson har fått ja till en motion som kan få stor betydelse för ökat bostadsbyggande i Halland.

 

Fler regioner än Skåne och Stockholm ska få möjlighet att samordna samhällsplaneringen. Det är innebörden av den riksdagsmotion som Ola Johansson (C) skrivit, och som i dag fått stöd av ett enigt civilutskott.

– Det här är viktigt för utvecklingen i Kungsbacka och Göteborgsregionen, men också för utvecklingen i Halland och i hela landet, säger han.

Riksdagens Civilutskott röstade i tisdags för ett tillkännagivande där regeringen – det vill säga den som så småningom tillträder – uppmanas ta hänsyn till ett förslag från Ola Johansson, centerpartistisk riksdagsledamot från Halland och hemmahörande i Kungsbacka.

Förslaget har sin bakgrund i en statlig utredning som presenterat förslag om att uppdra till den regionala nivån att bedriva viss samhällsplanering. Till exempel när det gäller strategisk planering av bostäder, infrastruktur, miljö och industrimark.

Bättre samordning

– Utredningen visar att vi behöver samordna oss mer över kommungränserna, menar Ola Johansson.

Men när regeringen före sommaren presenterade sitt förslag var det endast region Skåne och Stockholm som skulle få uppdrag att samordna samhällsplaneringen.

Vill få med hela landet

– Resten av landet lämnades av någon anledning utanför. Det blev en halvmesyr, säger Ola som skrev en följdmotion som också stöddes av Moderaterna och Kristdemokraterna.

En motion som nu alltså väntas få riksdagens bifall.

Ola Johanssons motion innebär att fler län efterhand och vid behov ska kunna ges uppdrag att bedriva regional planering.

För lokalt självbestämmande

För Ola Johansson som tidigare varit kommunalråd för Centerpartiet i Kungsbacka är det viktigt att den samordning av planering som sker inom Göteborgsregionen (GR) ska kunna fortsätta som tidigare, även om reformen utvidgas. För samtliga partier utom Vänsterpartiet har det också varit viktigt att bevara den kommunala självständigheten i att besluta om mål för bostadsbyggandet

– Jag gläder mig åt att en klar majoritet i Sveriges Riksdag såg fördelarna med att driva på för bättre samordning av samhällsutbyggnaden, och att det inte utesluter möjligheter för arbetsmarknadsregioner, som exempelvis Göteborg, att kunna fortsätta göra det inom ramen för ny lagstiftning, säger Ola Johansson.

Civilutskottet justerade ärendet den 6 november, med debatt i Riksdagen den 14 november och beslut samma dag.