Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Tondövt förslag om strandskydd

Tondövt förslag om strandskydd

"Hela Sverige ska leva och varför ska man inte kunna bo och bebygga attraktiva lägen i närheten av våra insjöstränder, ens om man redan äger en fastighet där." Det skriver Ola Johansson i en debattartikel i Norra Halland.

"Länsstyrelsen i Halland vill få igenom utökat strandskydd, inte bara längs kusten, utan även vid sjöarna Lygnern, Stora Hornsjön, Sundsjön och Stensjön. Vid dessa inlandssjöar kommer det inte vara tillåtet att bygga något närmare 200 meter från strandlinjen.

De nuvarande reglerna för strandskydd har varit ifrågasatta länge och en majoritet i Sveriges Riksdag har röstat för en reformering, där det i fler fall än nu ska bli tillåtet att bygga strandnära. Ända tills helt nyligen tillämpandes strandskyddet vid grävda och delvis torrlagda diken samt bevattningsdammar i anslutning till verksamheter.

Låt oss hoppas och tro att Kungsbacka kommun inför denna totala tondövhet från myndighetens sida, formulerar ett skarpt remissvar där den motsätter sig denna inskränkning i äganderätten som lägger en död hand på allt vad landsbygdsutveckling heter."

Läs hela debattartikeln här!

 Läs mer om Centerpartiets förslag!