Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Centerpartiet Halland: - Vi har ett gemensamt ansvar att göra Kattegatt fritt från plast

Centerpartiet Halland:

- Vi har ett gemensamt ansvar att göra Kattegatt fritt från plast

- Vi har ett gemensamt ansvar för att värna vår gemensamma kust- och havsmiljö, men det kräver krafttag på såväl EU-nivå, som nationell och lokal nivå. Det skriver Centerpartiet Hallands ledning, Christofer Bergenblock, Henrik Oretorp och Karin Åkesson i en debattartikel.

 

Vi har ett gemensamt ansvar för att värna vår gemensamma kust- och havsmiljö, men det kräver krafttag på såväl EU-nivå, som nationell och lokal nivå. Ifrån centerpartiet i Halland ser vi detta som en av de mest prioriterade miljöfrågorna för framtiden och vi kommer oförtrutet att fortsätta vårt arbete för plastfria hav och rena stränder. Det skriver Henrik Oretorp, Christofer Bergenblock och Karin Åkesson i en debattartikel.

Den långa och vidsträckta kuststräckan med sanddynor i söder och klippor i norr är ett av Hallands mest klassiska kännetecken. Under sommaren domineras den nästan 50 mil långa kusten av badande och nu när höststormarna dragit in trängs kitesurfarnas segel i luften för att till våren ersättas av häckande fåglar. Kusten, besökarna och aktiviteterna ser alltså lite olika ut, men alla delar de vårt gemensamma hav, Kattegatt.

Stoppa nedskräpningen

Centerpartiet har flera gånger lyft fram vikten av att värna vår unika havsmiljö och inte minst att stoppa den nedskräpning som idag pågår för fullt, framför allt i form av plastartiklar och mikroplaster. Att fiskar, havslevande däggdjur och fåglar länge har plågats av nedskräpningen är ingen nyhet. Alltför ofta återfinns djur insnärjda i plastpåsar och annat skräp, men även deras magar har många gånger visat sig innehålla stora mängder plast. Det är därför inte särskilt förvånande att forskarna nu återfunnit mikroplaster även i mänsklig avföring.

Förbud som följs

För att minska förbrukningen av plast och utsläppen av mikroplaster behövs en rad olika åtgärder på lokal, nationell och internationell nivå. Centerpartiet har därför stöttat EU:s arbete med att förbjuda engångsartiklar i plast, vilka beräknas stå för omkring hälften av all nedskräpning på de europeiska stränderna. Därigenom stoppas exempelvis bestick, sugrör och bomullspinnar tillverkade av plast.

Förutom själva förbudet mot att tillverka engångsartiklar i plast behövs det också en skarpare lagstiftning och hårdare konsekvenser för den som väljer att skräpa ned på våra stränder istället för att ta hand om sitt avfall. Här behöver både lagstiftaren och kommunerna se vad man kan göra.

Bort med mikroplaster

Mikroplaster ska heller inte förekomma i hygienartiklar och måste undvikas i klädesplagg eftersom ett av problemen är den spridning som sker via vårt avloppsvatten. Här krävs teknikutveckling med bättre reningsprocesser även om det viktigaste är att skräpet inte hamnar där från första början. Även spridningen av mikroplaster och gummigranulat från konstgräsplaner behöver motverkas aktivt, vilket kan ske genom invallning, dagvattensilar och rengöringsutrustning.

Vi har ett gemensamt ansvar för att värna vår gemensamma kust- och havsmiljö, men det kräver krafttag på såväl EU-nivå, som nationell och lokal nivå. Ifrån centerpartiet i Halland ser vi detta som en av de mest prioriterade miljöfrågorna för framtiden och vi kommer oförtrutet att fortsätta vårt arbete för plastfria hav och rena stränder.

Henrik Oretorp, Ordförande för Centerpartiet i Halland

Karin Åkesson, vice ordförande för Centerpartiet i Halland

Christofer Bergenblock, vice ordförande för Centerpartiet i Halland