Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Ola johansson föreslår porrfri skola

Ola johansson föreslår porrfri skola

I en motion till riksdagen föreslår Ola Johansson att skolan ska vara fri från porr.

- Det krävs åtgärder för att bättre skydda barn och unga mot pornografin, men också öppna upp och skapa möjlighet för barn och unga att få diskutera och prata om det de möter i pornografins värld, säger Ola Johansson.

- Idag finns uppskattningsvis 420 miljoner internetsidor med pornografi och cirka 68 miljoner sökningar i olika sökmotorer dagligen på pornografi. Porrsidor har dessutom fler besökare varje månad än Amazon, Twitter och Netflix tillsammans. Allt detta bara ett musklick borta på många av skolan datorer, säger Ola Johansson

- Det krävs åtgärder för att bättre skydda barn och unga mot pornografin, men också öppna upp och skapa möjlighet för barn och unga att få diskutera och prata om det de möter i pornografins värld.

Lösningar finns

På marknaden finns verkningsfulla skydd för företag och organisationer att säkra sina datorer och nätverk. Det finns således avancerade tekniska lösningar på marknaden som kan sortera bort pornografi som förekommer i sammanhang där den inte hör hemma, bland barn och unga i skolan.

Verktyg på datorerna

- Jag föreslår bland annat att förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, oavsett huvudman, ska ha ett verktyg på datorer och nätverk som används i undervisningen så att pornografiskt material filtreras bort och att Skolverket bör ta fram ett material om pornografi och dess påverkan på barns och ungas hälsa, normer och allas lika värde för skolor att använda i undervisningen.

- Motionen jag skrivit för andra gången är enskild och undertecknas av ytterligare tre ledamöter, säger Ola Johansson.

Läs hela motionen!