Riksdagsledamot Ola Johansson:

- Färre skulle gå hungriga med jämställt jordbruksstöd

- Om kvinnor fick samma jordbruksstöd som män skulle 150 miljoner färre människor gå hungriga varje dag, säger Ola Johansson.

 

Återigen motionerar den halländske riksdagsledamoten Ola Johansson om att biståndet ska blli mer jämställt för entreprenörskap och miljö.

- Om kvinnor fick samma jordbruksstöd som män skulle 150 miljoner färre människor gå hungriga varje dag, säger han.

 

- Miljöförstöring och negativ klimatutveckling påverkar män och kvinnor olika. De allra fattigaste – ofta kvinnor och barn – riskerar till exempel att bli den största gruppen klimatflyktingar, säger Ola Johansson

Fattiga bor på landsbygden

- Bristen på samma lagliga rättigheter och tillgångar för kvinnor som för män påverkar också jordbruket, matproduktionen och klimatet negativt. Drygt 75 procent av världens fattiga bor på landsbygden. Av dessa är 80 procent beroende av lantbruket för sin överlevnad. I Afrika är 80 procent av matproducenterna kvinnor – men de äger bara 2 procent av marken.

Sverige måste driva på

- Om kvinnor fick samma jordbruksstöd som män skulle 150 miljoner färre människor gå hungriga varje dag. Sverige måste driva på för större fokus på landsbygdsutveckling och ökat klimatbistånd.

Fyller flera funktioner

Sådana satsningar fyller ett flertal funktioner: fattigdomsbekämpning, förbättrad matproduktion, bättre tillgång till säkra livsmedel och därmed minskad hunger, minskad negativ klimatpåverkan och färre framtida klimatflyktingar. En större andel av det svenska biståndet ska prioritera lantbruk och småföretagande inom livsmedel, med fokus både på kvinnors ekonomiska självständighet inom jordbruket och en klimatanpassad jordbruksproduktion.

Motionen, som är Olas egen enskilda har han lagt tidigare.

Läs hela motionen!