Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Nytt Förslag för hållbar infrastruktur i hela landet

Nytt Förslag för hållbar infrastruktur i hela landet

- Vi behöver förstärka möjligheterna att driva företag och bo utanför storstäderna. För det behövs en fossiloberoende fordonsflotta och investeringar i bättre vägar och järnvägar, bättre kollektivtrafik såsom buss, tåg och taxi i hela landet, utan att straffbeskatta de som har långa avstånd, säger Ola Johansson.

 

- Centerpartiet har lämnat 36 konkreta förslag för en hållbar infrastruktur i hela landet. säger den halländske riksdagsledamoten Ola Johansson.

Motionen är en så kallad kommittémotion och speglar Centerpartiets politik inom området, transporter, trafik, IT, flyg, sjöfart och kollektivtrafik etc. med inte mindre än 36 konkreta förslag.

Hela landet

- Centerpartiet ser ett fungerande samspel mellan infrastruktur och bostadsbyggande som en självklar del av modern och resurseffektiv samhällsbyggnad. Eftersom Centerpartiet värnar hela landets utveckling är det också av största vikt att de resurser som satsas på infrastruktur fördelas över hela landet, säger Ola Johansson.

Fossiloberoende fordonsflotta

- Vi behöver förstärka möjligheterna att driva företag och bo utanför storstäderna. För det behövs en fossiloberoende fordonsflotta och investeringar i bättre vägar och järnvägar, bättre kollektivtrafik såsom buss, tåg och taxi i hela landet, utan att straffbeskatta de som har långa avstånd.

Läs hela motionen!