Halland
Centerpartiet lokalt
 • / Nyheter
 • / Fyra frågor till Fredrick Federley - etta på Centerpartiets lista till Europaparlamentsvalet

Fyra frågor till Fredrick Federley

- etta på Centerpartiets lista till Europaparlamentsvalet

Fredrick Federley är etta på Centerpartiets lista till Europaparlamentsvalet 26 maj.

 

Centerpartiet i Halland har ställt fyra frågor till Centerpartiets Europaparlamentariker Fredrick Federley som toppar Centerpartiets lista till Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019.

Vad är du mest nöjd med att ha uträttat i Europaparlamentet?

- Jag är mest nöjd över all den politik som vi har lyckats leverera på. Inom miljö- och klimat, jordbrukspolitik, antibiotikaresistens och djurskydd har jag varit drivande i att EU tar flera steg framåt. Det är jag både stolt och nöjd över. Men jag är inte färdig, tänk vad fem år till av aktiv Centerpolitik kan innebära.

Varför behöver vi få fler att rösta på Centerpartiet i Europaparlamentsvalet?

- Det är egentligen ganska enkelt. Fler röster och fler mandat gör att centerrösten får mer genomslag i EU-politiken. Vi skulle kunna sitta i fler utskott och få ännu mer genomslag för vår politik

Vilka frågor kommer du driva om du får fortsatt förtroende som Europaparlamentariker?

- Det är lite för tidigt att svara på och det är många saker som måste klaffa. Men det råder ingen hemlighet att jag gärna fortsätter inom liknande områden. Att EU fokuserar på rätt saker, fortsätter stärka sitt klimatarbete, blir bättre i kampen mot antibiotikaresistensen och skapar förutsättningar för ett hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk

Har du något bra tips för den som vill lära sig mer om EU?

- Det finns flera sätt att hålla koll på EU-politiken. Jag kan rekommendera att skriva upp sig på nyhetsbreven från bland annat Politico. Men givetvis är det absolut bästa sättet att få en inblick av vad som händer i EU att komma och besöka oss i Bryssel!

Centerpartiet gör skillnad i EU

Några viktiga C-frågor som Federley drivit i EU-parlamentet:

 • Ökade klimatambitioner
 • Enklare och fördelaktigare regler för privatpersoner och småföretag att producera egen el.
 • Minskade nationella utsläpp av klimatpåverkande luftföroreningar.
 • Minska förpackningar och förpackningsavfall.
 • Ökad andel förnybart i EU:s energiproduktion
 • Förbättrat system med utsläppshandel, med fokus på klimatinnovationer
 • Stärka gödselprodukter av organiskt avfall.
 • Gemensamma gränsvärden för olika farliga substanser i gödselprodukter (CE-märkning).
 • Se till att tallolja att godkännas som förnybar resurs.
 • Ersätta fossila material med material baserade på råvaror från skogen.
 • Striktare regler för en bättre djurvälfärd.
 • Striktare regler för användning av antibiotika.
 • Bättre datainsamling över antibiotikaanvändandet.
 • Förbud mot att antibiotika används i förebyggande syfte i djurproduktion.
 • Förbud mot kloning av djur för djurproduktion.

Läs mer:

Centerpartiets lista till EU-valet

Det är dags för Europa att välja väg