Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Centerpartiet tar ansvar

Centerpartiet tar ansvar

- Vi tar ansvar och står upp för de värderingar vi gick till val på 2018, säger Christofer Bergenblock, Henrik Oretorp och Karin Åkesson.

 

- Centerpartiet står upp för de värderingar vi gick till val på 2018, skriver Centerpartiet Hallands ledning genom Henrik Oretorp, Karin Åkesson och Christofer Bergenblock i en debattartikel.

Efter fyra månader av politisk turbulens kommer det nu äntligen bildas en regering som tolereras av majoriteten i Sveriges riksdag. Det är inte den regering som centerpartiet hade önskat, men alternativet hade varit betydligt sämre.

Därmed finns det anledning att påminna sig om förutsättningarna. Efter valet stod det klart att vänsterblocket hade fått 144 mandat, Alliansen 143 och SD 62, vilket innebar att Alliansen inte kunde göra anspråk på att vara största politiska konstellation i riksdagen. Detta förhållande har naturligtvis inte förändrats sedan valdagen, även om en del tycks tro det.

Centerpartiet har under hela hösten aktivt deltagit i arbetet med att hitta en lösning för framtiden, dock utan att rucka på de två tydliga ställningstaganden som gjordes innan valet, nämligen att vi inte kommer att medverka till en regering som kräver aktivt stöd av SD och att vi inte kommer att sätta oss själva i en S-ledd regering. Ingen av dessa premisser ruckar vi på genom det ställningstagande som nu gjorts.

Vårt val att släppa fram Stefan Löfven som statsminister bygger på sakpolitik genom den gröna, liberala reformagenda som överenskommits mellan S, C, L och MP. Genom den förbinder sig den nya regeringen – oberoende av vad vänsterpartiet tror – att utreda och genomföra reformer kring liberalisering av arbetsmarknaden och bostadsmarknaden, förbättringar för landsbygden, satsningar på miljön, en humanistisk migrationspolitik och en rad andra områden.

De som nu påstår att reformerna kommer begravas i utredningar har inte förstått vare sig uppgörelsen eller det politiska arbetet. All lagstiftning i Sveriges riksdag föregås av utredningar, vilket naturligtvis gäller även dessa reformer, och centerpartiet kommer självklart ha en ständig bevakning över och insyn i arbetet kring de överenskomna punkterna. Det enda sättet att stoppa reformerna är om V gör gemensam sak med M, KD och SD, vilket inte förefaller allt för sannolikt.

Centerpartiet har alltid varit ett parti som tagit ansvar i svåra situationer. Det har vi gjort historiskt och det gör vi nu också. Vad vi däremot inte tummar på är våra humanistiska värderingar varför vi sagt nej till att släppa fram en regering som kräver aktivt stöd av SD. Istället väljer vi i denna situation att släppa fram en S-ledd regering, som förbundit sig att genomföra centerpartistisk politik genom en tydlig liberal reformagenda. Centerpartiet står därmed upp för de värderingar vi gick till val på 2018.

Henrik Oretorp (C)

Ordförande för Centerpartiet i Halland

Karin Åkesson (C)

Vice ordförande

Christofer Bergenblock (C)

Vice ordförande