Ja till bostäder i Hela Halland

En bättre rörlighet, som innebär att bostadsmarknaderna öppnas upp för fler, och att det ska byggas på fler ställen i hela landet. Det är målet med Januariavtalet som slöts mellan Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som nu skall förverkligas innan 2022. Det skriver Centerpartisterna Ola Johansson, Christofer Bergenblock, Annelie Andelén, Jenny Axelsson, Anna Roos och Erling Cronquist i en debattartikel.

Den viktigaste reformen är fri hyressättningen vid nyproduktion. Det är ett genombrott för mer markandsmässighet som på sikt kommer ge ett varierat utbud av lägenheter.

Fri hyressättning i nyproduktion

Nya lägenheter ska inte tvingas in i den reglerade hyressättningen. Det ska vara möjligt för en hyresgäst att ingå egna överenskommelser om hyran. Vi behöver ett starkt skydd mot oskäliga hyreshöjningar och samtidigt en möjlighet att göra en värdering som speglar lägenhetens kvalité, läge och attraktivitet. Vi tror att större skillnader i hyresnivåer gör det enklare för unga att få tag på en lägenhet, samtidigt som det skapar möjligheter för äldre att hitta en bostad som erbjuder den bekvämlighet som seniorlivet kräver.

Sänkt flyttskatt

Det behövs en stor skattereform och vi börjar med att avskaffa räntan på uppskovsbeloppet. Den reavinstskatt som uppstår vid försäljning kan skjutas upp, men under tiden måste den som sålt sin bostad avstå en uppskovsränta till staten. När den avskaffas blir det betydligt förmånligare för de flesta att byta bostad.

Avveckla missriktade byggstöd

Investeringsstödet för hyresrätter ska utformas så att det blir effektivt och koncentreras till att möta behovet av hyresrätter i hela landet. Centerpartiet vill befria byggbranschen från skadligt bidragsberoende. Subventionsmiljarderna ska trappas ner på ett sätt som blir förutsägbart och följa en logik där de enbart används när de gör mest nytta.

Strandskyddet görs om i grunden

Bland det viktigaste för Halland är att förutsättningarna att bygga utanför städerna förbättras. Genom ett mer differentierat strandskydd blir det möjligt att bygga strandnära för bostäder, gröna näringar och turism. Tidigare har naturen varit en belastning, snarare än en möjlighet för människor som vill bosätta sig i inlandet.

Fler hyresrätter i de mindre tätorterna

Med uppgörelsen ändras avskrivningsreglerna så att bostadsbolagen, Varbergs Bostad, FaBo, HFAB, Laholmshem och Hyltebostäder kan bygga nytt i de orter där efterfrågan på bostäder är stor, men kalkylerna varit svåra att få ihop. När fastighetsvärdena är låga måste hela kostnaden för att bygga direktavskrivas. Det är många allmännyttiga bostadsbolag som menar att övertolkningen av reglerna hindrar byggambitionerna. Detta kommer vi att ändra på!

Regelförenklingar för mer byggbar mark

Byggföretagen får friare händer att genomföra ett planarbete från start till mål. Det kommer snabba på beslutsprocesserna så att kommunens plankontor istället kan ägna tiden åt komplicerade ärenden. Kommunen ska skapa förutsättningar som näringslivet tar tillvara för allas bästa. Det ska bli enklare att bygga utanför tätorter.

Men vi nöjer oss inte med detta. Centerpartiet kommer även fortsättningsvis vara en drivande kraft för breda överenskommelser som bäddar för fler reformer. Den nationella politiken ska tillgodose behoven i hela landet och nu utvecklar vi Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hylte och Laholm tillsammans. Genom Centerpartiets politik bidrar vi till att anpassa Halland - den bästa livsplatsen - för en växande befolkning.

Ola Johansson (C)

Riksdagsledamot

Christofer Bergenblock (C)

Kommunalråd i Varberg

Anneli Andelen (C)

Oppositionsråd i Falkenberg

Jenny Axelsson (C)

Kommunråd i Halmstad

Anna Roos (C)

Oppositionsråd i Hylte

Erling Cronquist (C)

Kommunstyrelsens ordförande i Laholm