Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Ola Johansson föreslår energieffektivisering och ökad trygghet med belysning

Ola Johansson föreslår energieffektivisering och ökad trygghet med belysning

Centerpartiets halländske riksdagsledamot Ola Johansson har i en motion till Riksdagen lagt förslag som ska öka säkerheten och samtidigt energieffektivisera. Foto: Anki Enevoldsen

 

I en egen motion till Riksdagen föreslår den halländske riksdagsledamoten Ola Johansson (C) att man ska öka tryggheten i samhället och samtidigt energieffektivisera genom att se över, byta ut äldre belysning och komplettera där det behövs.

Brottsförebyggande Rådet – BRÅ:s senaste nationella trygghetsundersökning visar att många upplever otrygghet utomhus sent på kvällen, men otryggheten är ojämnt fördelad.

- Trettio procent av alla kvinnor känner sig mycket eller ganska otrygga och tolv procent avstår helt från att gå ut på kvällstid. Genom en förbättrad samhällsplanering där bland annat belysning spelar en central roll, kan vi förebygga delar av denna otrygghet, säger Ola Johansson.

Minskad energiåtgång med 80-90 procent

Genom att byta ut gammal belysning till modern och smart belysning kan energiåtgången minskas med uppemot 80-90 procent.

- Med tanke på att belysningen står för cirka 25-30 procent av elkonsumtionen i företag och offentliga lokaler är detta en av de mest effektiva åtgärderna samhället och näringslivet kan vidta.

Långsiktiga spelregler behövs

- Regeringen bör besluta om långsiktiga spelregler för elmarknaden som syftar till att skapa förutsättningar för snabb energiminskning inom belysningsområdet. Energimyndigheten bör få i uppdrag att fastställa en nollmätning, mot vilken målet om halvering av energianvändning inom belysning ska utvärderas, säger Ola Johansson.

Stor potential i offentliga lokaler

Skolor utgör en mycket stor del av landets offentliga lokaler, samtidigt som många utmärker sig negativt vad gäller omodern och energislukande belysning.

- Över 70 procent av landets skolor har gammal belysning, och att energibesparingspotentialen är mycket stor. Regeringen bör avsätta medel för att stimulera omställning till modern belysning i offentliga lokaler, avslutar Ola Johansson.

Läs hela motionen här