82 nya förslag för landsbygden

- Utan möjlighet till arbetspendling och godstransporter stannar jobbmotorn i Sverige. Därför har Centerpartiet lämnat in en stor motion med 82 olika förslag för landsbygden, säger den halländske riksdagsledamoten Ola Johansson.

- En välfungerande infrastruktur och fler bostäder behövs i såväl mindre som större städer, orter och byar. Utan möjlighet till arbetspendling och godstransporter stannar jobbmotorn i Sverige slås det fast i partiets stora kommittémotion om landsbygd, gröna näringar och företagande i hela landet, säger Ola Johansson.

Hela 82 olika yrkanden täcker in allt från gårdsförsäljning till jakt, regional tillväxt, Lantmäteriet och samhällsservice på landsbygden.

Om regionfrågan som är av särskilt intresse för Halland skriver Centerpartiet så här i motionen:

”Det behövs en regionaliseringsprocess där fler ansvarsområden decentraliseras från staten till regionerna. Regionerna måste ha tillräcklig kapacitet för att tillhandhålla specialiserad vård, kraft att driva frågor nationellt och internationellt samt ekonomiska resurser för strategiska investeringar. Regionerna ska därför vara funktionella regioner som innebär bättre möjligheter till utveckling och jobb i hela landet.”

- Men vi konstaterar att det som främst krävs för regional utveckling är att uppgifter flyttas från statlig till regional nivå, avslutar Ola Johansson.

Läs hela motionen!