Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Försvar och livsmedelsförsörjning viktigt för landets säkerhet

Försvar och livsmedelsförsörjning viktigt för landets säkerhet

- Det försämrade omvärldsläget, inte minst i vår del av världen, kräver en ökad försvarsförmåga, säger Centerpartiets halländske riksdagsledamot Ola Johansson med anledning av den kommittémotion som Centerpartiet lämnat in om försvaret och samhällets säkerhet.

- Vi behöver se till att vi kan försvara svenskt territorium till sjöss och i luften genom att ha hög förmåga inom ubåtsjakt och våraflygstridskrafter samt genom att utveckla Sveriges luftvärnsförmåga, säger Ola Johansson.

Centerpartiet står bakom inköpet av Patriot för att långsiktigt stärka Sveriges luftförsvar.

- Detta är av särskild betydelse för Halland eftersom vårt eget Luftvärnsregemente LV6 kommer utrustas med detta som ersätter ett system från Koreakrigets dagar, påpekar Ola Johansson.

- Vår egen försörjning av bland annat livsmedel och bränsle är viktigt. En ökad inhemsk produktion av biodrivmedel innebär en ökad försörjningstrygghet men skapar också arbetstillfällen inom de gröna näringarna. Vår kommittémotion om försvars- och säkerhetspolitik är dessvärre högaktuell i dessa dagar när vi ser en ökad instabilitet i vårt närområde med cyberattacker, kränkningar av luftrum, hav och hot mot våra grannländers gränser, avslutar Ola Johansson.

Läs hela motionen!