Ola Johansson (C)

- Vi kan aldrig acceptera gängbrottslighet

- Vi kan aldrig acceptera att gängbrottslighet och grov organiserad brottslighet breder ut sig och sätter skräck i vissa utsatta områden.

Det säger den halländske riksdagsledamoten Ola Johansson med anledning av den kommittémotion som Centerpartiet lämnat till riksdagen som handlar om polisen, rättskedjan, brott och straff, samt inte minst terrorbekämpning.

- Vi ska kunna somna utan att vara oroliga för inbrott och låta barnen gå till skolan utan oro för mobbning eller andra övergrepp, säger Ola Johannson.

Centerpartiet slår fast att rättsstaten ska vara likvärdig och närvarande för alla människor och i alla delar av Sverige. Polisen ska vara tillgänglig och synlig för dem som bor i området. En grundläggande förutsättning för säkerhet och trygghet är att vi kan leva utan att vara rädda för att vi ska bli utsatta för brott.

- Vi kan aldrig acceptera att gängbrottslighet och grov organiserad brottslighet breder ut sig och sätter skräck i vissa utsatta områden, fortsätter Ola Johansson.

Falkagård

Falkagård i det tidigare C-styrda Falkenberg är det enda område som tagits bort från polisens lista över utsatta områden. Genom att vända skolor med dåliga resultat, satsa på civilsamhället för att erbjuda omfattande och meningsfulla fritidsaktiviteter, avsätta resurser för uppsökande verksamhet och arbeta aktivt med stadsutveckling för att skapa en tryggare säkrare miljö för människor att leva i och för polisen att arbeta i har man lyckats vända utvecklingen.

Förhindra nätporr i skolan

- Glädjande nog har motionen också tagit upp de frågor jag driver om att hindra tillgången till nätporr på skolors datorer. Öka skydd för våldsutsatta kvinnor. Brott med hedersmotiv och sexualbrott ska bekämpas med rättsliga medel och insatser från samhällets sida, avslutar Ola Johansson.

Läs hela motionen!