Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Riksdagsledamot Ola Johansson lägger förslag för fler bostäder

Riksdagsledamot Ola Johansson lägger förslag för fler bostäder

- Behovet av bostäder är stort i Sverige. Enligt Boverket rapporterar 243 av Sveriges 290 kommuner att de har bostadsbrist 2018. Det säger Centerpartiets halländske riksdagsledamot Ola Johansson som lämnat in två enskilda motioner och en kommittémotion till Riksdagen för ökat bostadsbyggande.

Nästan hela Sverige lider av bostadsbrist. Boverket bedömer att omkring 67000 nya bostäder per år behöver byggas fram till 2025 men under 2018 var det bara 37000 bostäder som påbörjades.

Många drabbade

- Så illa är det och de som drabbas hårdast är dom som inte har råd att köpa en bostad, eller tvingas köa fler år till en hyresrätt. Det är unga, nyanlända, nybildade familjer, separerade par och även äldre som inte kan lösa sin bostadssituation. Företag hindras att växa när de inte kan rekrytera, eftersom det saknas bostäder. Unga tvingas tacka nej till studier när det saknas studentbostäder, konstaterar Ola Johansson.

Enklare regler

Centerpartiet har därför lagt flera förslag på strukturreformer kring hyressättningen, en bred skatteöverenskommelse och olika regelförenklingar som snabbar på och gör byggandet billigare. Därutöver har Ola Johansson i två enskilda motioner föreslagit åtgärder som gör det möjligt att öka byggnation med trä och att främja plusenergihus med cirkulära energisystem.

- Växande skog fångar in koldioxid och binder den i träbyggnader. I motionen om träbyggnation lägger jag sju olika beslutsförslag, däribland nej till införandet av kilometerskatt som bland annat slår hårt mot skogsbruket och transporterna som behövs för att ta tillvara den svenska skogen.

Plusenergihus

Ola Johansson föreslår också fler pilotprojekt med fokus på omställningen till cirkulära energisystem för byggnaders värme-, kyl- och elförsörjning.

- När välisolerade nära nollenergihus, med till exempel moderna högeffektiva värmepumpar, solceller och den senaste fjärrvärmetekniken, kopplas ihop med varandra via smarta energisystem kan hus gå från att vara nära nollenergihus till plusenergihus. Tack vare att samköra och optimera olika hus med olika energitekniska kan lösningar delas med varandra så att en bättre energi- och klimatnytta uppnås, avslutar Ola Johansson.