C-förslag för lika villkor för hästnäringen

- Det går inte att jämföra levande djur med en Iphone, ett par jeans eller ett paket frukostflingor. Därför behövs en översyn av konsumentlagstiftningen så att regler för försäljning av hästar och övriga levande djur skiljs från regler för försäljning av andra varor, säger Centerpartiets halländske riksdagsledamot som lämnat in en motion i frågan till Riksdagen.

 

- Det finns cirka 360 000 hästar i Sverige. Med 36 hästar per 1 000 invånare gör det Sverige till en av de häst-tätaste nationerna i Europa. Det ger en samhällsekonomisk omsättning på 50 miljarder kronor årligen och skapar totalt ca 30 000 heltidsavlönade årsarbeten, främst på landsbygden, säger Ola Johansson.

Cirka en halv miljon människor rider regelbundet, av dessa är ungefär 450 000 kvinnor. Utöver dessa har ytterligare 500 000 personer en regelbunden kontakt med hästar. Efter fotbollen är ridsport den största ungdomsidrotten.

Enklare regler

- Det finns anledning att uppmärksamma hästnäringen av fler skäl, samt att förenkla för hästföretagandet vad gäller byggnation, strandskydd och olika stöd till gröna näringar som kommer från EU, säger Ola Johansson.

Översyn av konsumentköplagen

En annan viktig fråga är köp och försäljning av hästar. Vid försäljning av en häst mellan en näringsidkare och en privatperson är det idag konsumentköplagen (KkL) som styr köpet samt en eventuell reklamation.

- Det går inte att jämföra levande djur med en Iphone, ett par jeans, eller ett paket frukostflingor. Därför behövs en översyn av konsumentlagstiftningen så att regler för försäljning av hästar och övriga levande djur skiljs från regler för försäljning av andra varor, säger jag i en enskild motion skriven av mig men även undertecknad av Annika Qarlsson, avslutar Ola Johansson

Läs hela motionen!