Halland är inget självspelande piano

"Jag kommer vara en kraft som står upp landsbygdens behov, både när det gäller regler och ekonomiska villkor, när riksdagsarbetet nu dragit igång på allvar. Med Januariavtalet som grund sker både stora och små men betydelsefulla förändringar av bostadspolitikens inriktning. Min målsättning är att det ska bli enklare för fler att förverkliga sina bo-, bygg-, jobb- och företagsdrömmar.", skriver Ola Johansson i en krönika i de halländska tidningarna.

Halland är en av Sveriges mest expansiva regioner, med ett gynnsamt läge mellan Malmö-Köpenhamn och Oslo. Sveriges andra stad gränsar direkt till oss i norr. Med tre förhållandevis stora städer, Varberg, Falkenberg, Halmstad – och Kungsbacka som en del av Göteborgsregionens arbets- och bostadsmarknad – har vi unika förutsättningar längs kusten. En del skulle kunna beteckna det som ett självspelande piano ur utvecklingshänseende, men så enkelt är det inte.

Sverige i miniformat

Halland är ett Sverige i miniformat. Problem med låga bostadspriser som gör byggföretagen ovilliga att bygga nytt. En illustration av det är väl att Falkenberg erbjuder möjlighet att förmedla tomma boningshus till vrakpriser, samtidigt som bostadsbolaget FABO inte bedömer det som ekonomiskt försvarbart att bygga nya lägenheter i samhällen utanför centralorten.

Bygga strandnära

Det finns mycket sjöar som hade kunnat erbjuda möjlighet för den som vill bygga strandnära, ett attraktivt alternativ till stadens och kustsamhällenas villamattor. De nuvarande strandskyddsbestämmelserna gör att tillgången till naturen och blivit en kraft som motverkar både människors möjlighet att ta del av upplevelsen att bo strandnära och markägares möjlighet att få ekonomisk vinning från att kunna stycka av tomter till försäljning.

Enklare få bygglov

Hallands besöksnäring, lokala livsmedelsproducenter, hantverkare och hälsoföretag som bedriver sin verksamhet lokalt i direkt anslutning till bostaden, upplever ofta svårigheter att starta och utveckla sin verksamhet på grund av snåriga regler, långa processer att få bygglov och andra tillstånd.

Centerpartiet vill göra det enklare att bevilja bygglov för bostäder utanför områden med detaljplanekrav och upphäva kravet på bygglov för den som vill bygga ett café, ett ridhus eller liknande i anslutning till sin gård. Vi ser också till så att de kommunägda bostadsföretagen får ihop sina kalkyler på småorterna genom att göra ändringar i avskrivningsreglerna. Byggsubventionerna ska koncentreras och effektiviseras, samt riktas om mot hyresrätter i hela landet.

Bättre förutsättningar för landsbygden

Slutligen görs strandskyddet om i grunden. Det ska bli enklare att få bygga strandnära. Då skapas skapas bättre förutsättningar för bostäder, näringsverksamhet för småföretagare, besöksnäringar och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Det lokala inflytandet ska öka så en rimlig avvägning görs mellan å ena sidan naturskydd och allmänhetens tillgång till stränderna och å andra sidan behovet och intresset att bygga.

Jag kommer vara en kraft som står upp landsbygdens behov, både när det gäller regler och ekonomiska villkor, när riksdagsarbetet nu dragit igång på allvar. Med Januariavtalet som grund sker både stora och små men betydelsefulla förändringar av bostadspolitikens inriktning. Min målsättning är att det ska bli enklare för fler att förverkliga sina bo-, bygg-, jobb- och företagsdrömmar.

Ola Johansson (C), riksdagsledamot