Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Fortsatt valfrihet i välfärden

Fortsatt valfrihet i välfärden

- Centerpartiet är det parti som fått störst förtroende att vara med och styra i landet. Vi stärker människors valfrihet och ser till att människor även framöver kan skicka sina barn till den skola som har den bästa pedagogiken, gå till den vårdcentral som har den bästa tillgängligheten eller välja den hemtjänstgrupp som har det bästa bemötandet. Det skriver Centerpartiet Hallands distriktsledning Henrik Oretorp, Christofer Bergenblock och Karin Åkesson i en debattartikel.

DEBATTARTIKEL:

Nu när styret i Sveriges kommuner och regioner har blivit klart runt om i Sverige så visar det sig tydligt att Centerpartiet är det parti som fått störst förtroende att vara med och styra. Centerpartiet sitter nu med och styr i 201 av 290 kommuner och i 19 av 21 regioner. I Halland är vi med i både det regionala styret och i fyra av sex kommuner. Därmed kan vi fortsätta att driva centerpolitik runt om i Sverige och Halland under de kommande fyra åren.

Stärkt valfrihet

Centerpartiet har också visat att det är ett ansvarstagande parti vad gäller styret av Sverige när det genom Januariavtalet hjälpte till att lösa knuten i regeringsfrågan. För oss var det viktigt att Sverige fick en fungerande regering, men ännu viktigare att Sverige fick en liberal reformagenda med brett stöd. En agenda som stärker människors valfrihet.

Många privata aktörer i Halland

Under förra mandatperioden ägnade regeringen och Vänsterpartiet stor möda åt att få till ett vinstförbud i välfärden. Hotet mot valfriheten har därför skapat stor osäkerhet såväl bland brukare som företag och personal. Centerpartiet har hela tiden värnat människors valfrihet och värnat långsiktiga spelregler. Inte minst i Halland där vi har ett stort antal aktörer inom hemtjänst, utbildning och primärvård.

Därför är vi också väldigt nöjda med att hoten mot företagen i välfärden nu lyfts bort i och med Januariavtalet. Ilmar Reepalus utredning har förpassats för gott till papperskorgen där den hör hemma och inga förslag om förbud eller begränsningar för privata välfärdsföretag kommer att läggas fram av regeringen under mandatperioden. Det enda undantaget är att det nu införs ett etableringsstop mot religiösa friskolor.

Kvaliteten ska styra

Det som ska styra välfärden är inte vem som är utförare av den utan de krav på kvalitet och tillgänglighet, som medborgarna har rätt att ställa. Därmed kommer människor även framöver kunna skicka sina barn till den skola som har den bästa pedagogiken, gå till den vårdcentral som har den bästa tillgängligheten eller välja den hemtjänstgrupp som har det bästa bemötandet.

Garantin för fortsatt valfrihet i välfärden är bara ett av alla de områden som finns med i Januariavtalet och som blir ett stöd för Centerpartiets många lokalpolitiker runt om i Sverige. Nu kan de halländska centerpartisterna i regionen och kommunerna i lugn och ro fortsätta arbeta för människors rätt till valfrihet inom omsorg, vård och utbildning.

Henrik Oretorp

Ordförande Centerpartiet i Halland

Karin Åkesson

Vice ordförande

Christofer Bergenblock

Vice ordförande