Två hallänningar nominerade

till Sveriges kommuner och regioner

Nu är valresultatet och förhandlingarna till SKL – Sveriges kommuner och regioner klara. Mari-Louise Wernersson (C), Falkenberg är nominerad till styrelsen för SKL samt ersättare i arbetsutskottet. Fredrik Hansson (C), Kungsbacka är nominerad som ersättare till SKL:s beredning för samhällsbyggnad.

Valresultatet och förhandlingarna på SKL – Sveriges kommuner och regioner, är klara och tack vare det framgångsrika valresultatet Centerpartiet i kommuner och regioner och ett gemensamt fotarbete inför ombudsvalet står det nu klart att vi har ökat antalet ombud på kongressen från 33 till 47 ombud.

Det goda valresultatet för Centerpartiet bidrar till att uppdragen blir fler än tidigare år och idag presenteras den totala listan på de nominerade namnen från partiet.

Mari-Louise Wernersson

Mari-Louise Wernersson har varit Kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg i 13 år. Nu är hon vice ordförande i Regionservicenämnden i Region Halland. Hon är också ordförande i Centerpartiets kommunala sektion, ledamot i Partistyrelsen och dess verkställande utskott.

-Jag är glad och stolt över nomineringen och ser fram emot ett nytt uppdrag i SKL. Att sitta i styrelsen för en så viktig organisation som SKL ska både bli spännande och utmanande. Vi står inför förändringar då befolkningen blir äldre och allt mer resurser krävs för äldrevård och sjukvård. Jag är tacksam för den erfarenheten jag nu har med mig i detta arbete.

Fredrik Hansson

Fredrik Hansson har som kommunalråd i Kungsbacka och ordförande i nämnden för service drivit igenom en rad miljösatsningar som satt Kungsbacka på kartan. Han har också varit ledamot i byggnadsnämnden och sitter nu i styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad i Göteborgsregionen.

- När det gäller samhällsplanering arbetar jag vidare för att exempelvis laddplatser för elbil och elcykel ska finnas med som ett krav i planeringen av nya bostäder och lokaler, säger Fredrik Hansson.

Nomineringsprocessen

Nomineringskommittén har arbetat strategiskt med nomineringar till uppdrag inom SKL inför den kommande mandatperioden och det slutgiltiga beslutet om vilka som ska representera Centerpartiet beslutas av partiets ombud den 18 mars, dagen innan valkongressen den 19 mars 2019.

Fakta: Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges alla 290 kommuner och 21 landsting. Förbundet ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. Läs mer på www.skl.se