Möt Anna Roos - ledamot i regionfullmäktige

Anna Roos är en av Centerpartiets åtta ledamöter i regionfullmäktige i Region Halland.

Berätta om dig själv

Anna Roos, 41 år, bor i Långaryd tillsammans med min familj. Engagarad i kyrkopolitiken, kören och föreningslivet. Jag är just nu tjänstledig från min tjänst som enhetschef inom socialtjänsten för att kunna vara politiker på heltid. Jag är oppositionsråd i Hylte kommun, ordförande i Hyltenämnden (regionalt uppdrag), ledamot i psykiatrinämnden och ledamot i Kommunfullmäktige i Hylte och regionfullmäktige.

Vilken politisk fråga brinner du lite extra för – och varför?

Frågor som rör utsatta människor berör mig extra. Denna mandatperioden har jag arbetat mycket för tidiga och samordnade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Genom mitt arbete har jag mött många som fallit mellan stolarna helt i onödan, vilket medför stort lidande för de som drabbas, onödigt arbete för dem som ska hjälpa och stora kostnader för samhället. Här finns så mycket mer att göra!!!

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?

Min politiska bana började i det lokala partiet Kommunens väl i Hylte kommun vid valet 2006. Jag hade engagerat mig i förskolefrågor och kände att jag ville vara med och påverka i tidigare skede än att försöka stoppa dåliga förslag när det nästan är för sent.

2013 blev jag medlem i Centerpartiet och har sedan valet 2014 företrätt Centerpartiet både kommunalt och regionalt. Centerpartiets tankar om att beslut ska fattas nära invånaren och att det ska ges möjlighet att bestämma över sin egen situation, att utjämna ojämlikheter i samhället och att bygga ett hållbart samhälle tilltalade mig.

Vad ser du fram emot med att vara regionfullmäktigeledamot den här mandatperioden?

Det känns roligt att få företräda Centerpartiet i Regionfullmäktige. Jag ser fram emot spännande debatter kring viktiga frågor om hur Halland kan utvecklas till ett Hållbart Halland. Vi har idéer om ekologisk, ekonomisk och social hållbarnhet.

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av som ledamot i regionfullmäktige?

Genom tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet bidrar jag gärna med argument och tankar kring social hållbarhet, hur vi kan utjämna ojämlikheter och verka för jämställdhet.

En person – levande eller historisk – som du inspireras av?

Modiga män och kvinnor, framför allt kvinnor, som vågar lyfta frågor och utmana system för att medmänniskor och medsystrar ska få en bättre tillvaro.

Läs mer:

Anna Roos vill ha rutschkana in för unga med psykisk ohälsa

Trygga barn lär sig mer