Möt Ove Bengtsson - ledamot i regionfullmäktige

- Utmaningen är att få en vård som sker nära vårdtagaren. Här finns mycket att göra för att se människan och inte låta systemet styra, säger Ove Bengtsson som är en av Centerpartiets åtta ledamöter i regionfullmäktige.

Berätta om dig själv

Jag heter Ove Bengtsson är 56 år och jag bor i Tormarp som är omgärdad av åkrar och lantbruk mellan Våxtorp och Ränneslöv. Jag bor tillsammans med min fru med tre barn, varav två är utflugna. Har uppdrag i Laholms kommun där jag är ordförande för Kultur- och utvecklingsnämnden och vice ordförande i kommunfullmäktige. I regionen är jag vice ordförande i Närsjukvårdsnämnden och ledamot i Regionfullmäktige. Utöver detta så driver jag ett företag tillsammans med tre kompanjoner inom hemelektronikbranschen.

Vilken fråga brinner du lite extra för och varför?

Under större delen av mitt politiska engagemang har jag jobbat för de lite mer hårda frågorna i kommun och region. Men efter årens lopp så har de mjuka frågorna blivit mer intressanta och då inte minst sjukvårdsfrågorna. Våra skattemedel är uppdelade mellan kommun och region där de är fördelade till olika nämnder och styrelser. I dessa uppdelningar blir det oftast ett hinder för att se människornas behov och man kan fastna mellan olika myndigheter. Utmaningen är att få en vård som sker nära vårdtagaren, där både kommun och region har ett ansvar. Här finns mycket att göra för att se människan och inte låta systemen styra.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?

Min start i det politiska livet skedde i CUF där vi hade olika intressanta aktiviteter. Detta ledde till att vi gick till val på en ungdomslista till kommunfullmäktige. Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och föreningslivet. Ju mer man är inne i det desto intressantare blir det, samtidigt som det är mycket lärorikt. Landsbygdsfrågorna är viktiga utifrån att man ska kunna leva och bo i hela landet med bra förutsättningar även här.

Vad ser du fram emot med att vara regionfullmäktigeledamot den här mandatperioden?

Att sitta med i det högsta beslutande organet i Halland är hedrande och kul. Jag ser fram emot en god debatt med inriktning mot ett utvecklande Halland i ett hållbart perspektiv.

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av som ledamot i regionfullmäktige?

Att ha en lång erfarenhet av samhällsbyggnadsfrågor från kommunen har jag nytta av. Som företagare har jag dessutom ganska stor insikt i samhällets problemställningar.

En person - levande eller historisk - som du inspireras av?

Jag har inte någon speciell som jag ser upp till, men är imponerad av människor som vågar utmana och lyckas med det.